جاست - و من هم اسمش را یادم نیست - این را دادند به ملکه انگلستان و چند نفر از دوستان او! این را به او دادند و الآن نمی‌دانم ... وضعشان چطور است. تمام مراتع ما را از بین بردند به اسم ملی کردن. مردم را دستشان را منقطع کردند و خودشان چاپیدند و رفتند. و همین طور جنگلهای ما را به اسم ملی کردن ... به اشخاص خارج فروختند و استفاده‌اش را کردند. نفت را هم که همه می‌دانید که چطور بردند و هیچ چیز هم ندادند به ما. الآن به دولت ما پول نفت نرسیده؛ نفت صادر شده اما پول نفتش بعد باید برسد.
این جور نیست که الآن دولت به فکر شما نباشد، به فکر ما باشد. به فکر مثلاً، بلوچستان نباشد، به فکر تهران باشد. به فکر کردستان نباشد. به فکر همه جا هستند اما نارساست مطلب. صبر می‌خواهد. ما پنجاه و چند سال صبر بر این بلیات کردیم و سوختیم و ساختیم، حالا یک مقداری باز باید بسوزیم و بسازیم و مهلت بدهیم و کمک کنیم تا درست بشود. کارگری درست بشود. الآن تو کارخانه‌ها می‌ریزند نمی‌گذارند کارگری درست بشود؛ تو کشاورزها می‌ریزند نمی‌گذارند کشاورزی صورت پیدا بکند؛ و تو مدارس می‌ریزند نمی‌گذارند مدرسه‌ها درست باز باشد. همه جا را اینها خراب کردند. حالا هم تتمه‌ای که مانده است نمی‌گذارند که ما راحت باشیم؛ دولت راحت باشد تا کار انجام بدهد.
نبودن تبعیض در اسلام
شما این را بدانید که اسلام برای یک قشر نیست، اسلام برای یک طایفه نیست؛ اسلام برای همه است، اسلام برای بشر است، برای انسان است، برای همه است. خیال نکنید که یک تبعیضی در اسلام باشد؛ در اسلام تبعیض نیست. خیال نکنید که کسانی که در مرکز هستند یا علمایی که در مراکز علمی هستند تبعیض قائل باشند. این حرفها نیست در کار. ما همه هستیم و با هم هستیم و برادر هستیم. و این نهضت همچو ... توفیق داد که الآن شما برادرها با ما برادرها همه با هم نشسته ایم، همه با هم تفاهماتمان را می‌گوییم. لکن شما فکر این را نکنید که ما در فکر شما نیستیم و نشسته ایم خودمان داریم یک کاری می‌کنیم‌