روحانیت شدند، فسادی دارند، به روحانیت مربوط نیست، آنها مطرودند؛ ولی آنهایی که به واسطه الهام از دیگران یا به واسطه کج فهمی خودشان خیال کردند که این دژ محکم را می‌توانند بشکنند در اشتباهند. این دژْ دژ الهی است؛ این سدْ سد خدایی است؛ پشتوانه این، امام زمان - سلام الله علیه - است. این حرفهای نامربوط را کنار بگذارند! ملت تحمل نمی تواند بکند ... [مرتب‌] «آخوند ارتجاعی» نگویید! غلط است این حرف؛ کشور شما را می‌برند اگر این آخوندها نباشند. ما همه دیدیم که در همه بلاد، معممین - معممین متعهد - در رأس مردم بودند و مردم را وادار کردند به اینکه نهضت کنند؛ و مردم هم اطاعت کردند. این دژ را خیال نکنید می‌توانید بشکنید! اسلام را نشکنید؛ قرآن را نشکنید. ملاحظه حرفهای خودتان را بکنید، عاقلانه حرف بزنید، به اسلام خیانت نکنید. من از همه اقشار ملت متواضعانه تشکر می‌کنم. من در خدمت شما هستم. روحانیت در خدمت اسلام و در خدمت ملت است. این سد را حفظ کنید تا کشور شما حفظ بشود.
هشدار به ملی گراها
من به همه اقشار ملت سفارش می‌کنم که به خود آیند و توجه کنند که ناآگاه اسباب دست دیگران نشوند. آنهایی که دم از «حقوق بشر» می‌زنند کاری نکنند که حقوق ما از بین برود؛ آنهایی که دم از «دمکراتیک» می‌زنند کاری نکنند که آزادی ما از دست برود؛ و نمی‌توانند بکنند. من به آنها اخطار می‌کنم که سر جای خودتان بنشینید! نکنید کاری که برای ما تکلیف الهی پیدا بشود.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت تمام اقشار ملت را خواهان و امید این دارم که با وحدت کلمه و با اتحاد و با حفظ جهت الهی، در خدمت قرآن باشیم و با دست واحد بر مشکلات خودمان غلبه بکنیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌