سخنرانی
زمان: 2 اردیبهشت 1358 / 24 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: پیوند ملت با نیروهای انتظامی و لزوم اجتناب از تفرقه
حضار: چهارصد نفر از پرسنل ژاندارمری، به همراه هنرجویان آموزشگاه‌های افسری ژاندارمری
بسم الله الرحمن الرحیم
من از تمام جناحهای قوای انتظامی و از شما جوانان برومند ژاندارمری تشکر می‌کنم. شما از این به بعد نیروی اسلامی هستید، ژاندارمری اسلام هستید؛ ایران از شماست و شما از ایران. ما همه پاسداران اسلام، پاسداران کشور هستیم. من از طرف ملت پیوند خودم را و ملت را به قوای انتظامی اعلام می‌کنم. قوای انتظامی از ماست و ما از آنها. قوای انتظامی حافظ استقلال کشور ماست و ما پشتیبان آنها و ملت ما پشتیبان آنهاست. در بین ما اگر تفرقه‌ای بیندازند، به ضرر کشور است. باید همه هوشیار باشید؛ نگذارید تفرقه واقع بشود. ملت هوشیار باشد که بین آنها و قوای انتظامی تفرّقی حاصل نشود؛ قوای انتظامی بیدار باشند که بین آنها و ملت جدایی نیفتد. در بین خودشان باید حفظ نظام و سلسله مراتب را بکنند؛ اگر بخواهند خدمت به کشور و اسلام بکنند، باید انتظامات را حفظ کنند و سلسله مراتب را حفظ کنند.
ما همه از شما هستیم و شما از ما. و همه پاسداران اسلام و همه برادر. مثل زمان طاغوت نیست که بین ما و شما را جدایی انداختند. اجانب بودند که می‌خواستند قوای انتظامی از ملت جدا [باشند]. مردم را از قوای انتظامی می‌ترساندند. قوای انتظامی از ماست؛ نباید ما از آنها بترسیم و نباید آنها از ما. هیچ هراسی در کار نیست، برادر هستیم؛ برادرها از هم نمی‌ترسند، همه در خدمت هم هستند ما همه در خدمت اسلام. و امید است که تمام شما با قدرت و قوت و عظمت، حفظ ثغور (1) و حدود مملکت را بکنید و حفظ نظم در بین جامعه ما مرهون خدمتهای شما باشد.
والسلام علیکم و رحمة الله