سخنرانی
زمان: 2 اردیبهشت 1358 / 24 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: علت واژگونی رژیم 2500 ساله - گله مندی و سپاسگزاری از فرانسه
مخاطب: امیر علایی، شمس الدین (نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه)
بسم الله الرحمن الرحیم
واژگونی رژیم 2500 ساله با اراده الهی
این [انقلاب‌] کار بشری نبود؛ این کار خدایی بود. بشر می‌تواند یک شهر را، یک منطقه را آزاد کند اما نمی‌تواند یک اجتماع را اینچنین به حرکت درآورد که با دست خالی یک سلطنت 2500 ساله را واژگون کند. در چهارم آبان (1)، در بازار بزرگ تهران، از ترس پاسبانی کسی تصور نمی‌کرد که بتواند یک پرچم نزند! چطور می‌شود این حرکت به این عظمت را بشری دانست؟ کار، کار الهی بود، کار خدا بود. همه اقشار و طبقات متحد شدند و ریشه این جنایتکار را از بیخ و بن برانداختند و بر علیه استعمار مبارزه کردند. چون خدای بزرگ پشتیبان این ملت بود، کار به سامان رسید و انقلاب پیروز شد.
حرکات مذبوحانه
این مملکت مال شماست؛ مملکت خودتان است. امروز هرکس به سهم خود باید اقدام کند و وظیفه خودش را انجام دهد. شما یک قدم به عقب نگذاشتید و با استقامت و پایمردی شرّ محمدرضای خائن را از سر ملت دور کردید. او با همه زور و پول و ضمانت بیگانه نتوانست در برابر ایمان مردم - که با دست خالی در برابر تانک و توپ و سرنیزه مقاومت کردند - ایستادگی کند.
ولی هنوز استعمار دست از جان این مردم برنمی دارد و در هر گوشه کشور نغمه