ما این را عفو کردیم؛ و خداوند تبارک و تعالی به واسطه برگشت آنها به دامن اسلام و برگشت آنها به دامن ولی عصر - سلام الله علیه - آنها را عفو فرمود. و ما به تبع امام زمان - سلام الله علیه - عفو عمومی نمودیم و از اشخاصی که گناه صغیره کردند و خدای نخواسته مرتکب بعضِ صغایر ذنوب (1) شدند [گذشتیم‌]. خداوند همه شما را عظمت، عزت [و قدرت عنایت کند.
دعوت به استواری و پایداری
برادران من! توجه داشته باشید که در این فرصت از زمان، در این لَمْحه (2) از زمان، شیاطین می‌خواهند باز بین ما و شما، بین شما و سایر قوای انتظامی، بین قشرهای ملت جدایی بیندازند و از آن استفاده کنند و - به خیال خام خودشان - برگشت به حال اول [را] ولو به فرم دیگر [فراهم آورند]؛ لکن باید با هوشیاری و با بیداری، خدعه اینها را خنثی کنید؛ مثل کوه در مقابل آنها بایستید و نگذارید خللی در این اجتماع شما، در این سد بزرگی که دارید و در این اجتماع و در این وحدت کلمه‌ای که دارید، نگذارید آنها رخنه کنند که اگر - خدای نخواسته - رخنه کنند شاید مسائل و مشکلی برای ما پیش بیاید. خداوند همه شما را عزت و سلامت و سعادت عنایت فرماید و شما را با ملت و ملت را با شما چنان همراه و برادر کند که کسی نتواند خلل در این برادری ایجاد کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته