سخنرانی
زمان: 3 اردیبهشت 1358 / 25 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: نقشه‌های شوم دشمنان
حضار: فرماندهان ترابری ارتش
بسم الله الرحمن الرحیم
غائله آفرینیهای استعمار
ما سابق - اوایل انقلاب (1) - سر و کارمان با علمای بلاد بود و از شما آقایان ما را دور نگه داشتند؛ و تعمد در این معنا بود. خواستند که بین اقشار ملت یک وحدتی تحقق پیدا نکند؛ آنها از این وحدت خوف داشتند، و حالا هم احساس کردند - لمس کردند - که اگر ملت با هم وحدت پیدا بکنند، اگر جناحهای مختلف یکی بشوند، ابرقدرتها هم نمی توانند با اینها مقاومت کنند. از این جهت ما باید الآن خیلی مراقب امور باشیم؛ و با کمال هوشیاری و با کمال مراقبت، مراقب این اموری که ممکن است خدای نخواسته پیش بیاید باشیم. الآن باز اجانب آرام ننشسته‌اند. به منابع ما نظر دارند و طمع دارند؛ و حالا که دیدند که دستشان قطع شده است می‌خواهند از جهات مختلفه یک تشتت ایجاد کنند. چنانکه می‌بینیم غائله بعد از غائله ایجاد می‌کنند؛ هر وقت با یک اسمی، با یک نحوی غائله ایجاد می‌کنند. این ما و شما هستیم که باید این غائله‌ها را توجه کنیم و نگذاریم رشد بکند.
الآن ایران مال خودتان هست، مال ایرانی هست؛ چنانکه قبلاً از خودمان نبود و هر یک از مخازن ما را یک طایفه می‌چاپیدند و می‌بردند؛ و همه جهات ما وابسته بود. من امیدوارم که این نهضت به آن نقطه آخر برسد با همراهی همه قشرها. یعنی الآن وضع به نحوی حساس است که بدتر از سابق یعنی قبل از این پیروزی [می‌باشد]. الآن مردم به حال خودشان برگشتند و توجه به زندگی خودشان کرده‌اند، و یک قدری ناآرامیها در