سخنرانی با حضور سفیر ایران در فرانسه (واژگونی رژیم 2500 ساله)
 •   سخنرانی
  زمان: 2 اردیبهشت 1358 / 24 جمادی الاول 1399
  مکان: قم
  موضوع: علت واژگونی رژیم 2500 ساله - گله مندی و سپاسگزاری از فرانسه
  مخاطب: امیر علایی، شمس الدین (نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  واژگونی رژیم 2500 ساله با اراده الهی
  این [انقلاب‌] کار بشری نبود؛ این کار خدایی بود. بشر می‌تواند یک شهر را، یک منطقه را آزاد کند اما نمی‌تواند یک اجتماع را اینچنین به حرکت درآورد که با دست خالی یک سلطنت 2500 ساله را واژگون کند. در چهارم آبان (1)، در بازار بزرگ تهران، از ترس پاسبانی کسی تصور نمی‌کرد که بتواند یک پرچم نزند! چطور می‌شود این حرکت به این عظمت را بشری دانست؟ کار، کار الهی بود، کار خدا بود. همه اقشار و طبقات متحد شدند و ریشه این جنایتکار را از بیخ و بن برانداختند و بر علیه استعمار مبارزه کردند. چون خدای بزرگ پشتیبان این ملت بود، کار به سامان رسید و انقلاب پیروز شد.
  حرکات مذبوحانه
  این مملکت مال شماست؛ مملکت خودتان است. امروز هرکس به سهم خود باید اقدام کند و وظیفه خودش را انجام دهد. شما یک قدم به عقب نگذاشتید و با استقامت و پایمردی شرّ محمدرضای خائن را از سر ملت دور کردید. او با همه زور و پول و ضمانت بیگانه نتوانست در برابر ایمان مردم - که با دست خالی در برابر تانک و توپ و سرنیزه مقاومت کردند - ایستادگی کند.
  ولی هنوز استعمار دست از جان این مردم برنمی دارد و در هر گوشه کشور نغمه

 • شومی ساز می‌کند. چون خدای بزرگ حامی ملت ایران است، این دسایس هم خنثی خواهد شد. اینها حرکات مذبوحانه است. اینها کسانی نیستند، اینها چیزی نیستند. آن موقع که اسلحه داشتند و حمایت می‌شدند کاری از پیش نبردند و [مردم‌] کلکشان را کندند؛ حالا که ما مسلح هستیم، ملت مدافع ماست، وحشتی نداریم. این مردک (1) کیست که تحریک کند؛ او قابل این حرفها نیست. خداوند همیشه با مستضعفان است و حق همواره بر باطل غلبه کرده و ایمان همیشه فایق شده است. انقلاب اصیل ما - که با دست خالی در برابر اسلحه و زور پیش رفت - با کمک خداوند منان بود و سلطنت طاغوتی را واژگون کرد. با اتکال به خدا و با وحدت کلمه و همت فرزندان این آب و خاک، همه با هم به بازسازی کشور می‌پردازیم و با عزم راسخ کمر همت می‌بندیم. اینها قدرتی نیستند.
  مدعیان دفاع از حقوق بشر
  خارجیها می‌گویند حقوق بشر. کدام بشر؟ اینها [اعدام شدگان‌] بشر را کشتند، اینها مجرمند، متهم نیستند؛ اینها آدم کشتند. ما از دوستان فرانسوی خود تشکر می‌کنیم که از ما در مدت اقامت در آن کشور دوستانه پذیرایی کردند و به من فرصت دادند که از پاریس پیامهای خود را به ملت عزیز ایران برسانم، ولی از دوستان فرانسوی انتظار نداشتم که به خاطر چند نفر جنایتکار و دزد و مجرم، حقوق بشر را به رخ ما بکشند (2) و در انقلاب اصیل ایران - که به خواست خدا ملتی ستمدیده به ندای حق پاسخ مثبت داده‌اند - به بهانه حقوق بشر ما را مورد عتاب و خطاب قرار دهند. خوب بود حقوق بشر را هنگامی که رژیم فاسد پهلوی زیر پا می‌گذاشت و هزارها جوانان این کشور را شکنجه می‌کرد و به خاک و خون می‌کشید، به کمک ملت مستضعف ایران برمی‌‌خاستند و از حقوق بشر دفاع می‌کردند، نه اینکه به خاطر چند جنایتکار و مجرم، که تاریخ بشریت

 • کمتر نظیر آن را به یاد دارد، اینچنین به ما حمله کنند. ما چند نفر ضد بشر را کشتیم، حقوق بشر مگر چیست؟
  من از ملت فرانسه تشکر می‌کنم که به من فرصت دادند تا صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانم؛ و از کشور آزاد فرانسه پیامهای خود را به ملتی که 2500 سال زیر یوغ استبداد دست و پا می‌زده برسانم تا از استعمارِ سالیان دراز رهایی یابند.