بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران (علل ناتوانی ملتهای مسلمان)
 •   بیانات
  زمان: 5 اردیبهشت 1358 / 27 جمادی الاول 1399
  مکان: قم
  موضوع: علل ناتوانی ملتهای مسلمان - عوامل پیروزی انقلاب اسلامی
  مناسبت: ابلاغ پیام حبیب بورقیبه (رئیس جمهور تونس)
  مخاطب: سفیر تونس در ایران
  بسم الله الرحمن الرحیم
  من از تلگراف رئیس جمهور شما تشکر می‌کنم، و از عواطف شما و ملت شما شکرگزارم. امیدوارم که همه ملتهای اسلامی و همه دولتهای اسلامی یک روز به خود آیند و تفرقه‌ها و هواهای نفسانی و اغراض شخصیه را کنار بگذارند و تحت لوای اسلام و قرآن مجتمع شوند، و در این اجتماعْ قدرتی مافوق قدرتهای موجود در عالَم را به دست بیاورند. مسلمین قریب یک میلیارد جمعیت دارند و مخازن بزرگ در اختیار آنهاست و صحراهای بسیار وسیع در اختیار آنهاست؛ و مع الأسف برای اینکه نتوانستند تفاهم بین خودشان حاصل کنند و دستهای خیانتکار نگذاشته است وحدت کلمه پیدا شود، خزائن آنها را بردند و بر آنها سلطه و حکومت پیدا کردند. شما دیدید که جمعیت 53 میلیونی - که در مقابل یک میلیارد چیزی نیست - و با نداشتن هیچ ابزار جنگی در دست، به واسطه قدرت ایمان و به اتکا به قرآن و اسلام، بر این قدرت شیطانی که پشت سر او قدرتهای بزرگتر شیطانی بود غلبه کرد و دست آنها را از مخازن ایران قطع کرد. اگر همه ملتها و دولتهای اسلامی اغراض شخصیه را کنار بگذارند و همه با هم به اسلام رو بیاورند و تحت لوای «لااله الاالله» باشند، قدرت اول را در دنیا احراز می‌کنند؛ برای اینکه معنویت اسلام کمک آنهاست و خدای تبارک و تعالی پشتیبان.
  و ما با این قدرت ایمان، که همه اقشار ملتِ ما با هم فریاد اسلام را زدند، پیروز شدیم‌
 • نه با عدد و عُده (1) ما هیچ نداشتیم و آنها همه سلاحها را [داشتند] لکن ما مسلح به سلاح ایمان بودیم و ملت ما آرزوی شهادت می‌کردند. مثل اصحاب رسول الله در صدر اسلام، همانها که با عده کم امپراتوریهای بزرگ را شکست دادند، ما هم با یک عده کم و با نداشتن ساز و برگ جنگی یک امپراتوری 2500 ساله جبار را - با پشتیبانی ابرقدرتها از او شکستیم و شکست دادیم و این سد بزرگ را از پیش پای ملت خود برداشتیم. و البته مشکلات زیادی برای ما به جا گذاشتند؛ نقیصه‌های زیادی، خرابیهای زیادی، به جای خود گذاشتند؛ و ما وارث این خرابیها هستیم لکن با قدرت ایمان و پشتیبانی اسلام مشکلات را حل خواهیم کرد.
  و من امید آن دارم که ملتهای مُسْلم و دولتهای مُسْلم توجه کنند، و این رمز پیروزی که برای ایران حاصل شده است به آن توجه کنند؛ و ان شاء الله این رمز را همه در دست بگیرند و اسلام را در همه جا گسترش دهند.
  از خدای تبارک و تعالی عظمت اسلام و مسلمین و عظمت قرآن را خواستارم. سلام من را به دولت و ملت و رئیس خودتان ابلاغ کنید.