مختلف. شیوه‌های مختلفی الآن در کار است. و این نکته‌اش این است که خارجیها آنکه به آن رسیده‌اند این است که اسلام است که جلو منافع آنها را می‌گیرد. اگر اسلام تحقق پیدا بکند، این مملکت یک مملکت اسلامی بشود، دست آنها دیگر تا آخر کوتاه است؛ ولهذا الآن که همه رأی دادید به جمهوری اسلامی و همه وفاداری خودتان را اعلام می‌کنید، و این وفاداری یک امر طبیعی است که همه اسلام را می‌خواهید و همه ما اسلام را می‌خواهیم، الآن اینها در صدد این هستند که بین مسلمین تفرقه بیندازند و یک برنامه‌هایی، یک پیشنهادهایی بکنند که همه این پیشنهادها یا بیشتر این پیشنهادها برای این است که نگذارند جمهوری اسلامی به آنطوری که اسلام می‌خواهد تحقق پیدا بکند. الآن بر همه ماست که دست از اختلافات جزئی و شخصی و این چیزها برداریم؛ دست از آن چیزهایی که امور شخصی است. همه اهل این مملکت در زمان سابق به واسطه فشارهایی که سابق آوردند، اکثر اهل این مملکت، نارضایت ناراضی هستند. این ناراضیها از سابق هستند؛ جمهوری اسلامی هیچ نارضایتی درست نکرده است. این وارث یک عده‌ای است؛ یک عدد کثیری از ناراضیها هست. الآن باید فکر این معنا باشیم که جمهوری اسلامی آمده است برای اینکه اصلاح کند امور را. آمده ترمیم کند آن خرابیها را. و باید همه کمک کنیم به این جمهوری اسلامی، نگذاریم اینهایی که می‌خواهند اخلال بکنند به نتیجه برسند. اگر خدای نخواسته این اخلالگرها بتوانند یک کاری انجام بدهند و ما نتوانیم جلو آنها را بگیریم و آنها رو به رشد بروند، و ما به واسطه اختلافات - اگر در بینمان ایجاد بشود - رو به ضعف برویم، خوف این هست که دوباره یک مسائلی شبیه به آن مسائل سابق پیش بیاید یا بدتر از آن. بنابراین الآن همه ما موظفیم که از آن چیزهایی که مربوط به شخصیات خودمان است یک قدری صرف نظر کنیم، یک قدری صبر کنیم.
صدر اسلام، الگوی جامعه امروز
شمایی که پنجاه و چند سال در زیر ظلم صبر کردید، یعنی نتوانستید حرف بزنید، حالا
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>