امریکا و انگلستان و جاهای دیگر دست به هم بدهند و یکوقت غائله‌ای بپا بکنند.
خیانتکاران در پوشش ملیگرایی
ما می‌خواهیم زود مطلب تمام بشود و مملکت ما یک مملکت اسلامی بشود. و همه شما همین معنا را بخواهید. همین معنا را شما هم که به کردستان می‌روید، سلام من را به همه دوستان ما برسانید و بگویید اساس این معناست که اینها می‌خواهند همان رژیم سابق را یا نظیر او را پیش بیاورند. و آنها را باید بین خودتان راه ندهید. از آنها اعراض کنید، یا هدایتشان کنید شما چه می‌گویید. شمایی که حالا افتادید و دارید مفسده می‌کنید چه می‌گویید؛ برای این ملت می‌خواهید کار بکنید؟ خوب، همه ما برای ملت [هستیم‌] بیایید کمک کنید؛ چرا کارشکنی می‌کنید. ما می‌خواهیم خانه بسازیم، شما کارشکنی می‌کنید. می‌خواهیم کشاورزی راه بیفتد، شما کارشکنی می‌کنید. می‌خواهیم کارخانه‌ها راه بیفتد، شما کارشکنی می‌کنید. رفراندم می‌خواهیم بکنیم، شما خرابکاری می‌کنید و قانون اساسی اسلامی می‌خواهیم درست کنیم، باز هم شما خرابکاری می‌کنید. پس شما یک دسته خرابکار هستید، نه یک دسته ملی که برای ملت بخواهید کار کنید. شما می‌خواهید همان خرابکاریها را برگردانید و ما ان شاء الله نمی‌گذاریم همچو چیزی بشود.
ان شاء الله همه شما سالم باشید؛ همه موفق باشید؛ مؤید باشید و سلام ما را هم به همه دوستانمان که در آنجا هستند برسانید. خداوند همه را حفظ کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>