پیام
زمان: 28 خرداد 1358 / 23 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: دخالت بعضی از محافل فرانسوی در امور داخلی ایران
مخاطب: والری ژیسکاردستن (رئیس جمهور فرانسه)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس جمهور
برای پذیرایی و مهمان نوازی که در مدت اقامت در فرانسه از من به عمل آوردید تشکر می‌کنم. از کشور شما بود که من توانستم ندای حق و حقیقت را به ملت ستمدیده ایران برسانم و انقلاب استثنایی ایران را رهبری کنم؛ انقلابی که سالهای متمادی در حال تکوین بود و دلیل نُضْج آن، فساد و ظلمتی بود که در تمام کشور حکمفرما، و علت اصلی آن وجود سلطنتی بود که از خارج حمایت می‌شد.
روابطی که ما را به فرانسه پیوند می‌دهد همواره بر مبنای اخلاقی و تمدنهای ما و احترام متقابل پایه گذاری شده است. بنابراین تعجب کردم وقتی دریافتم بعضی از محافل فرانسوی برای محکومیت جنایتکاران، غارتگران، و فاسدان رژیم منحلّه گذشته، که مرتکب جنایات عظیمی نسبت به مردم کشور شدند، و طبق اصول اسلامی و قرآن مجید مقصر شناخته و محاکمه شدند، دخالت می‌کنند. آنان باید احساس همدردی و توجه بیشتری نسبت به انقلاب ما از خود نشان دهند؛ انقلابی که ما را از یوغ امپریالیسم و ستم پادشاهی مستبد - که جنون عظمت و خود بزرگ بینی داشت - رها کرد. این قادر متعال است که به ما کمک کرد و ما را از چنگال عامل بدبختیها و نابسامانیها رهایی بخشید. ما دست شما را می‌فشاریم، و امیدواریم که روابط دوستی‌مان بیش از پیش توسعه یابد و استحکام یابد. آقای رئیس جمهوری خواهشمندم مراتب حقشناسی من و آرزوهای مرا برای سعادت ملت فرانسه بپذیرید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>