سخنرانی
زمان: 28 خرداد 1358 / 23 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: خودداری از توجه به مسائل فرعی و اهتمام به تصویب قانون اساسی
حضار: اعضای انجمن ندای اسلام قم
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
جهاد در راه رفاه مستضعفان
عرض می‌کنم که اول باید تشکر کنم از شماها که در جنوب شهر یک همچو فعالیتها را می‌کنید. این یک جهاد بزرگی است برای شما، و خداوند شما را ان شاء الله تأیید می‌کند.
قضیه اینکه برای رفاه آنجا، برای چی آنجا، اینها هم در نظر گرفته شده است، و شاید زود هم این کارها بشود. بنابر - این است که - در همین جهاد برای ساختن، جهاد سازندگی، به قشرهای پایینتر بیشتر توجه بشود و جنوب شهریها و روستاها و اینها، بیشتر به آن توجه بشود، اینطور نیست که از آن غفلت بشود. البته خوب، یک قدری معطلی دارد؛ یک قدری مسائل مشکلتر که اساسیتر است، الآن در کار هست. شما می‌دانید که الآن قضیه قانون اساسی در کار است. قضیه قانون اساسی اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست بکنیم و بعد برسیم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشد.
خطر نادیده گرفتن اصول و اولویتها
غالباً در هر انقلابی وقتی که یک پیروزی حاصل شد، آن وقت مردم متوجه به گرفتاریهای خودشان می‌شوند. قبل از پیروزی توجه دارند به اینکه برسند به پیروزی؛ وقتی فهمیدند حالا پیروز شدند، یک سستی پیدا می‌شود؛ توجه به گرفتاریها زیاد می‌شود؛ نظیر اینکه یک قافله‌ای وقتی که از این منزل می‌خواهد به یک منزل دیگری‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>