تحقق پیدا بکند، آنها می‌ترسند از اسلام؛ چنانکه اربابانشان هم از اسلام می‌ترسند. الآن همه ما تکلیفمان این است که گرفتاریهای خودمان را که زیاد است - من می‌دانم گرفتاری زیاد است، گرفتاری زاغه نشینان را می‌دانم چقدر زیاد است - گرفتاریهای خودمان را عجالتاً تا یکی، دو، سه ماهی که این قانون اساسی باید تصویب بشود و مجلس شورا درست بشود و رئیس جمهوری تعیین بشود، عجالتاً اینها را یک قدری سبک بگیرید، خیال نکنیم مطالب اینهاست.
اصول را باید ما حفظ بکنیم؛ وقتی اصول تحقق پیدا کرد، اینها فروعش است. باید هم اینها بشود، شکی نداریم که باید بشود. در عین حالی که اینطور است، مع ذلک - خوب، دولت بنا گذاشته است که این کار را بکند.
اما حالا آنی که به نظر من بسیار اهمیت دارد و شیاطین دارند کار شکنی می‌کنند این است که همین جوری که دولت طرح کرده، و صحیح هم هست؛ این قانون اساسی را منتشر کنند؛ بعد هم یک عده 75 نفری را تعیین کردند، که مردم آنها را خودشان انتخاب کنند، آنها هم بررسی کنند در قانون اساسی، بعد هم به رفراندم بگذاریم؛ و مردم هم رأی بدهند که قانون اساسی‌مان درست بشود، این اساس است. دنبال آن مجلس شورا هم درست بشود، آن دیگر آسان می‌شود کارها. وقتی ما این اساس را درست کردیم، آن وقت بیاییم سراغ اینکه باید چه بکنیم راجع به جهات دیگر. البته نمی‌گویم حالا این فعالیت نشود؛ اینها هم باید بشود؛ اما تمام همّ‌مان صَرف این نشود که ما مثلاً زاغه نشینمان چطور است یا مثلاً مدارسمان چطور است یا محله‌مان چطور است. همه همّ ما صرف این نشود. و مهم‌مان آن قضیه باشد که اساس مسئله اصل باشد. ما اساس مسئله را درست بکنیم، بعد بیاییم سراغ این متفرعاتش. حالا هم این فعالیتها می‌شود؛ مشغول هستند. از آن طرف خانه سازی؛ شروع کردند دیگر برای خانه سازی. منتها از بیرون از کنارهای ایران، می‌آید جلو. از این طرف هم برای این - جهاد [اقدام‌] کردند، این جهادی که هست، این هم ان شاء الله دارند عمل می‌کنند. و همه قوا بحمدالله بسیج می‌شوند برای این کار و این کارها امید است که زود هم درست بشود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>