سخنرانی
زمان: 28 خرداد 1358 / 23 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: ایمان مبدأ پیشرفت نهضت
حضار: پاسداران مسجد نبی اکرم تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم اجرای قوانین اسلام
من امیدوارم که همه ما پاسداران اسلام باشیم. امیدوارم که همه مسلمین از پاسداران قرآن کریم باشند؛ و همه مسلمین از پاسداران امام زمان باشند. من از شما پاسدارها که لباس پاسداری پوشیده اید تشکر می‌کنم. در این مدتها شما در هر جا هستید پاسداری می‌کنید و از این نهضت طرفداری می‌کنید و از آقای بطحایی هم تشکر می‌کنم که زحمت کشیدند و با شما آمدند اینجا.
ما آنکه مقصدمان است اسلام است. به غیر اسلام نباید فکر کنیم. به غیر قوانین اسلام نباید فکر کنیم. مقصود ما این است که هر جای این مملکت برویم اسلام را ببینیم. اینطور نباشد که رأی بدهیم به جمهوری اسلامی، لکن هر جا برویم از اسلام خبری نباشد. جمهوری اسلامی معنایش این است که یک جمهوری باشد که قوانینش همان قوانین اسلام باشد. تمام قوانینی که غیر از قانون اسلام است قانون نیست؛ مورد رضای ما و ملت ما نیست. ملت ما که به خیابانها ریختند، به پشت بامها رفتند، شب و روز زحمت کشیدند، جوانهایشان را دادند، خونشان را دادند، این برای اسلام بود. اگر اسلام نبود، همچو کاری نمی‌کردند.
قدرت الهی در انقلاب اسلامی
این اسلام بود که شما را راه انداخت و به شما همچو قدرتی داد که در مقابل این قدرتهای شیطانی بزرگ ایستادید و نترسیدید. این قدرتی بود که خدا به شما داد؛ و الّا ما که بندگان ضعیفی هستیم که چیزی نداریم. ما در مقابل یک تفنگ هم همه‌مان عاجزیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>