در اداراتش، در وزارتخانه‌هایش، در بازارش، در محله‌هایش، در دانشگاهش، در دادگستری، همه جا باید اسلام باشد. آنکه ملت ما می‌خواهند و خدای تبارک و تعالی می‌خواهد که ما باشیم این است که ما همه جای مملکت را به صورت اسلامی درآوریم. در صورتی که در زمان طاغوت همه جا خراب بود. حالا هم باز خرابی هست.
نابسامانیهای فراوان در میان همه اقشار ایران
بنابراین، ما الآن هنوز بین راه هستیم. باز به مقصد نرسیدیم. کسی که بین راه هست باید تمام نظرش به این باشد که به مقصد برسد. من می‌دانم که در بین همه قشرها یک اختلالاتی هست؛ یک نابسامانیهایی هست. آنطور نیست که من ندانم. خوب، هر روز همان طور که شما حالا آمدید و مشکلاتتان را می‌گویید، تقریباً ما هر روز مبتلا هستیم، و از اطراف می‌آیند و مشکلات را می‌گویند. و ما می‌دانیم که مشکلات زیاد است. شما مشکلات دارید. در بین ارتش مشکلات زیاد است. در بین ژاندارمری مشکلات زیاد است. در شهربانی زیاد است. در خود بین پاسدارها زیاد است. در کمیته‌ها زیاد است. در دادگاهها زیاد است. همه اینها چیزی نیست که معلوم نباشد. همه‌مان می‌دانیم که اشکالات زیاد است. و بعد از هر انقلابی این اشکالات هست. نمی‌شود که یک انقلابی واقع بشود، آن هم یک همچو انقلاب بزرگی، یک همچو انقلابی که در غرب می‌گویند که اعجاز واقع شده است، این انقلاب حسابها را از هم باطل کرد، یک همچو انقلابی واقع باشد. آن وقت پنجاه و چند سال هم دستهای ناپاک خارج و داخل خراب کرده باشند این مملکت ایران را، همه هر چه منفعت داشته به جیب زدند، و یک مملکت خرابه‌ای گذاشتند، بعد از انقلاب، با این خرابی مملکت، توقع این نیست که همچو که اینها رفتند همه چیزها درست بشود!
دست در دست هم در راه ساختن یک کشور اسلامی
الآن همه ما، باید همه ما، دست به هم بدهیم، همه با هم دست به هم بدهیم، و با هم این خرابه را آبادش کنیم. و اینکه می‌گویم همه با هم، برای این است که هرکس در هر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>