این انقلاب به آن جور باقی بماند ما هیچ شکی نداریم که پیروزیم؛ هیچ شک نداریم. لکن حالا ما وقتی ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که یک قدری با آن وقت فرق کرده است.
حفظ روحیه تعاون و همکاری
حالا وقتی است که همه همت کنید. نگذارید آن شوری که در مردم بود، آن اجتماع و اتحادی که بود، آن وحدت کلمه‌ای که بود، آن خدایی بودن کارشان، آن تحولی که در مردم از حیث اخلاق و تعاون پیدا شده بود. همین امروز یا دیشب بود که یکی که در همین معرکه‌ها بوده است گفت که وقتی که یک ساندویچ را یک کسی توی خانه می‌آورد به یک کسی می‌داد، آن تا آن اندازه که می‌شد تکه تکه‌اش کند تکه تکه می‌کرد و می‌داد به دیگران؛ خودش استفاده نمی‌کرد. تا آن اندازه که می‌شد تکه کند تکه می‌کرد. لقمه لقمه می‌داد به اشخاص؛ زن و مرد و کوچک و بزرگ با هم یک حس تعاون یک حس محبت پیدا شده بود که همین معنا اسباب این شد که بحمدالله دشمن را از میدان بیرون کردید. اگر بتوانیم همین معنا را حفظ بکنیم شک نکنید که پیروزیم.
ریشه یابی جریان مخالفتها و اختلافها
و مطالعه بکنید شما که جزء روشنفکران و جزء اهل علم هستید مطالعه بکنید به این کارهایی که دارد می‌شود از یک طرف آنهایی که در کارخانه‌ها می‌ریزند و در کشاورزی می‌روند و الآن می‌روند نمی‌گذارند که مردم زراعتشان را بردارند و در بین محصلین می‌روند چی می‌گویند و در دانشگاهها می‌روند کاری می‌کنند و آنهایی که دور هم می‌نشینند و با قلم چیز می‌نویسند و چه می‌کنند در این مطالعه کنید که اینها چه جور آدمی هستند از کجا این سرچشمه می‌گیرد آیا واقعاً یک مردمی هستند که مسیرشان با ما یکی است؟ مسیرشان با ملت که همه فریاد کردند که ما اسلام را می‌خواهیم و جمهوری اسلام را می‌خواهیم اینها هم همان را دارند می‌گویند یا نه اینها برخلاف مسیر ما هستند اینها دارند قوه‌ها را با هم جمع می‌کنند و به خلاف مسیر ما می‌خواهند رفتار کنند. اینها را نباید ما کوچک بشماریم اینها را باید ما هر کدام صدایشان هر جا درآمد من نمی‌گویم بریزید
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>