بزنید. گفته بشود یک جمعیتی که می‌بینید دور هم نشسته‌اند یک چیزی می‌گویند که برخلاف مسیر ملت ماست، برخلاف جمهوری اسلامی است. چیزهای دیگر طرح می‌کنند کاری با اسلام ندارند بلکه با اسلام موافقتی ندارند یا شاید هم با آن مخالفت داشته باشند. اینها باید دید که مسیرشان که برخلاف ملت ما است از کجا سرچشمه گرفته که اینها می‌گویند واقعاً یک مردم ملی هستند اسلام را مضر می‌دانند با چیزهای خودشان باز هم خلاف مسیر است هرچه هم هرکس ملی باشد صد درصد ملی باشد لکن اسلام را قبول ندارد.
مقابله با آشوبگران و توطئه گران
ما این همه - شما اینهمه توی خیابانها ریختید و «الله اکبر» گفتید و خون جوانهایتان ریخت و خانه‌ها خراب شد و آتش زده شد و اینها جز این بود که می‌خواستید اسلام را تقویت کنید و یک حکومت اسلامی که طرفدار ضعفا باشد طرفدار طبقه ضعیف باشد تعدیل بخواهد بکند [سرمایه‌] ها را یا ما می‌خواستیم مثل یک مملکتی باشیم که کاری به اسلام ندارد لکن آزاد است! آزادند اما به اسلام کاری ندارند ملت ما اینطور بود؟ اگر اینطور نبود و ملت ما اسلام را می‌خواهد، همه مقصدش این است احکام اسلام تحقق پیدا بکند یک حکومت جمهوری اسلامی بشود، اگر دیدید که یک اجتماعاتی - یک افرادی - برخلاف این مسیر دارند سیر می‌کنند، زدن و کشتن و از بین بُردن نه، اما گفتن داریم، همانطور که آنها می‌گویند ما آزاد هستیم مطالبمان را می‌گوییم و می‌گویند و می‌نویسند و در روزنامه‌ها همین اخیراً هم نوشتند، شما هم نویسنده هستید، شما هم گوینده هستید، شما هم چی هستید، مسیرتان را [از] آنها جدا کنید، شما بنویسید شما بگویید شما هم - عرض کنم که - تظاهر کنید به حرف و گفتن و تبلیغات کنید که نبادا یکوقتی همین دشمنهایی که یک دسته‌شان دشمن اسلام، یک دسته هم دشمن خود ملتند نبادا اینها با هم یک وقتی جمع بشوند توطئه کنند و حالا ضعیف کم کم قوی بشوند و یکوقت یک اشکالات زیادی سر راه شما ایجاد کنند از حالا باید جلویش را گرفت.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>