سخنرانی
زمان: صبح 10 تیر 1358 / 6 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: نیاز مملکت به بازسازی
حضار: نمایندگان مخابرات بین شهری تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
بازسازی با همیاری
من سلامت و توفیق همه آقایان را از خدا می‌خواهم و [در] آن چیزی که از حالا به بعد تکلیف ماست، مهم این است که انسان در آن وقتی که وقت کار است تکلیفش را بداند. شما می‌دانید که این مملکت احتیاج به کار دارد، احتیاج به بازسازی دارد؛ و رژیم سابق همه چیز ایران را فاسد کرد، از بین برد. و الآن به قوه‌های شما، جوانهای برومند، احتیاج است. خدمت به هر کشوری این است که آن کسی که مشغول خدمتی است آن خدمت را خوب عمل کند. شما نمی‌توانید کاری که ارتش می‌کند بکنید؛ ارتش هم نمی تواند کاری که شما می‌کنید بکند؛ لکن هر دو جمعیت می‌توانید آن کاری را که به خود شما محول است خوب انجام بدهید. اگر همه اجزای این مملکت، یا هر مملکت دیگری، کاری که به آنها محول است خوب انجام بدهند، مملکت آباد می‌شود. کشاورز کشاورزی را خوب انجام بدهد؛ کسانی که در کارخانجات هستند کار آنجا را خوب انجام بدهند؛ کسانی که در ادارات هستند در ادارات کار را خوب انجام بدهند؛ کسانی که در وزارتخانه‌ها هستند آنجاها خوب انجام بدهند. الآن شنیده می‌شود که کارمندهای دولتی کم کاری می‌کنند بلکه گاهی گفته می‌شود که اصلاً کار نمی‌کنند خیلیهایشان. این برخلاف مسیر یک ملتی است که الآن باید این مملکت را بسازد. در زمانی که آنها بوده‌اند، اگر کم کاری یا بیکاری بود، خوب می‌گفتید که برای چه ما کار بکنیم اجنبی منافع ببرد. اما امروز که اینطور نیست؛ امروز دست اجنبی کوتاه است الحمدللَّه. دست این‌