بیانات
زمان: 11 تیر 1358 / 7 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: فراخوانی ملتهای مسلمان به اتحاد و الهام پذیری از انقلاب اسلامی ایران
حضار: هیأت سودانی مرکب از آقایان: حسن ترابی (معاون جعفر محمد نمیری، رئیس جمهور سودان) و علی نمیری (سفیر سودان در ایران)
بسم الله الرحمن الرحیم
[هیأتی از کشور سودان به ریاست دکتر حسن ترابی معاون رئیس جمهوری آن کشور، روز یازدهم تیرماه در قم با امام خمینی دیدار و مذاکره کرد. در این دیدار، پیام آقای جعفر نمیری رئیس جمهوری سودان تقدیم امام شد و سرپرست هیأت سودانی گفت: تصمیم داریم ضمن پیاده کردن برنامه‌های اسلامی در کشورمان به تشکیل بانک اسلامی بدون بهره و ربا اقدام کنیم و زبان انگلیسی را تغییر دهیم. امام امت ضمن تشکر از ملت و دولت کشور سودان فرمودند:]
من امیدوارم که همه ملتهای اسلامی به سوی فرهنگ اسلام باز گردند و این آیین را به کار گیرند. زیرا که اسلام فرهنگی است مترقی. و امیدوارم که همه در خط اسلام باشند تا از سلطه استعمار بیرون بیایند. امیدواریم این نهضتی که در ایران تحقق پیدا کرده در خدمت مردم با توجه به خدا، در میان جوامع اسلامی تحقق پیدا کند. این جوامع دست اجانب را از کشورهای خود قطع کنند؛ و مسلمین کیان خودشان را به دست آورند. همان طور که در صدر اسلام مسلمین با فرهنگ غنی که داشته‌اند بر دیگر کشورها غلبه کردند.
[در پایان این دیدار امام خمینی اظهار امیدواری کردند که ملتهای اسلامی از تفرقه دست بردارند و متحد شوند تا اسلام که مکتب الهی است در زمین تحقق پیدا کند و مستضعفین بر مستکبرین پیروز شوند.]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>