اندرز و التماس
من به شما آقایان سفارش می‌کنم؛ التماس می‌کنم به شما، که امروز روزی است که باید همه‌مان حفظ کنیم مکتب را؛ حفظ کنیم. شماها که معلم هستید و می‌خواهید بروید تربیت کنید اشخاص را، سلام مرا به همه‌شان برسانید؛ التماس مرا به همه‌شان برسانید. امروز اسلام است؛ امروز قضیه این حرفها نیست. به آنها بگویید حالا که قدرت در دستتان آمده است از قدرت سوء استفاده نکنید؛ قدرتتان را برای اسلام خرج کنید. اگر خدای نخواسته - برخلاف بشود، همه‌مان مسئول هستیم. خداوند همه‌تان را حفظ کند. موفق باشید، سلامت باشید.