سخنرانی
زمان: 11 خرداد 1358 / 6 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: وظیفه بازار در جلوگیری از گرانفروشی و اجحاف به مستمندان و انجام فریضه امر به معروف نهی از منکر
حضار: گروهی از بازاریان
بسم الله الرحمن الرحیم
تحولات روحی، ارزشمندتر از تحولات اجتماعی
در همه انقلاباتی که در ایران حاصل شده است، بازار، یکی از کانونهای بسیار مؤثر بوده است در پیشرفت. در انقلاب تنباکو، بازار سهم بزرگی در پیشرفت داشته است، در انقلاب مشروطیت هم همین طور. در این انقلاب هم که صد درصد اسلامی است، و بازار صد درصد اسلامی است، وفاداری بازاریها - به واسطه اینکه مخلوط نبوده‌اند با یک ایده‌های دیگر - یک سهم بسیار بزرگی است؛ لذا بازار مبدأ برکات هست و باید باشد. در یک مملکتی که اسلامی می‌خواهیم باشد، و اسلامی - انسانی است به تمام معنا، بازار همان طوری که در نهضت دخالت داشت و با تعطیلهای طولانی - گاهی چند ماهه - این نهضت را پیش برد و یک تحول روحی بسیار عظیم پیدا شد در بازار و در سایر قشرها؛ به طوری که تحول روحی شاید از این انقلابی که این سد را شکست، آن تحول، اهمیتش بیشتر باشد. این حس تعاونی که پیدا شد در جامعه، و در مردم، ارزش آن خیلی زیاد بود. ولی بعد از آنکه این انقلاب به یک نحو از پیروزی رسید، یک قدری آن معانی اسلامی و آن تحولاتی که بود - یک قدری - رو به کاهش دارد می‌رود، و این یک طرفش بستگی به بازار است.
مقابله با سوء استفاده در بازار
همان طوری که بازار حظی وافر دارد، در همه امور سیاسی، امور اسلامی، امور
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>