با تبلیغات آنها و با طرحهای آنها، این کی است؟ حزب کذا، آن کی است؟ حزب کذا، صد تا، یک همچو عددی من به چشمم خورد، در ظرف این چند هفته، صد گروه اظهار وجود کردند! و مع الأسف وضع این است که گروهها وقتی اظهار وجود می‌کنند، همه با هم بد می‌شوند! اینطور نیست که همه به نفع ملت و به نفع اسلام کار بکنند. اینها با هم مختلف می‌شوند، گروه‌های مختلف، و به واسطه این اختلافات که حاصل می‌شود، آن وحدت کلمه گرفته می‌شود؛ آن قدرت گرفته می‌شود. آحاد، کار ازشان نمی‌آید، گروه گروه کار ازشان نمی‌آید، ملت کار ازَش می‌آید، ملت وقتی گروه گروه شد ازَش کار نمی آید.
اختلافات، برخلاف رضای خدا و سمّ قاتلِ ملت
تکلیف ما و تکلیف شما این است که توجه بکنیم به این توطئه‌هایی که برای تفرقه است الآن؛ و آنها را خنثی کنیم. شما که در مشهد می‌روید، رفقای خودتان را هم بگویید، بگویید آقا، امروز روز این نیست که سر یک قصه‌ای شما به هم بریزید. آقایانی هم که در هر جا تشریف می‌برند، به اهل منبر و به اهل محراب بگویند که تحت تأثیر یک دستهای خبیثی که الآن می‌خواهند این ملت را به هم بریزند و استفاده کنند و شکست بدهند، تحت تأثیر اینها واقع نشوید، از این اختلافات شخصی و جزئی دست بردارید. الآن وقت این است که شما قانون اساسی‌تان را توجه کنید به آن؛ خُبرگانتان را توجه کنید؛ بعد رئیس جمهورتان را توجه کنید؛ مجلستان را توجه کنید. این مراحل باید بگذرد، تا یک دولت مستقری پیدا بشود. الآن ایران یک شیئی متزلزل است، باز اساسش درست نشده، و در این موقع، الآن این اختلافات برخلاف رضای خداست. این سمّ، قاتل برای ملت ماست. این تکلیف از من عرض کردن؛ و از شماها نمی‌دانم شنیدن یا نشنیدن. ان شاء الله خداوند همه‌تان را حفظ کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>