شده‌اند! اظهار وجود کرده‌اند. گروه، گروه ولو چیزی نیستند اینها، در مقابل ملت اینها چیزی نیستند، لکن این زنگ خطر برای اینکه آن رمز پیروزی را که اجتماع بود - از ما بگیرند. آن وقت ما گروه گروه‌ها را به هم پیوند دادیم، ملتْ، گروه‌ها را به هم پیوند داد، حالا در مقابل او، بعد از اینکه به این حد رسیدید، دارد پیوندها از هم گسسته می‌شود و گروه گروه می‌شوند. این کیست؟ حزب چه، این کیست؟ حزب چه، این کیست؟ جبهه چه، بسیاریشان هم اسم اسلام رویش هست، اما غفلت از اینکه حالا تکه تکه کردن صحیح نیست؛ محله محله کردن، گروه گروه کردن، الآن صحیح نیست. ما در یک حالی الآن هستیم که باید این مراحل را طی کنیم تا بتوانیم بگوییم ما حالا پیروز شده ایم. آن وقت هم باید حفظش بکنیم. همیشه باید حفظش بکنیم، اما حالا نیمه پیروزی است، نه پیروزی. الآن ما یک مقدار جلو رفتیم، مقدار دیگرش مانده است. اگر در این نیمه راه که ما هستیم غلبه کنند بر ما، ما از هم جدا بشویم. کم کم آنها از زیر پیوند کنند، مثل همان فاتحی که قلعه را فتح کرده و لشکرش رو به سستی و رو به افتراق گذاشته است و اهالی قلعه‌ای که شکست خورده بودند رو به اجتماع و روی دسته بندی ... یکی بشوند، نتیجه‌اش این می‌شود که بعد از چندی این گروه فاتح، شکست خورده می‌شوند و از قلعه بیرونشان می‌کنند. اگر ما این رمز را حفظ نکنیم - «ما» مقصودم همه ایران است، همه مملکت، طبقه روحانی، طبقه دانشگاهی، پاسداران، بازاری، کارمند، کارگر، دهقان، همه مکلّفیم - اگر ما نگه نداریم این پیروزی که برای ما پیدا شده و این فتح عظیمی که برای شما پیدا شده است، اگر حفظش نکنیم، در حالی که بین راه هستیم، آنها دارند با هم مجتمع می‌شوند؛ ما داریم گروه گروه می‌شویم الآن بسیاری از این منحرفینْ زیرزمینی با هم مجتمع دارند می‌شوند؛ با هم پیوند می‌کنند. اضافه کنید که دستهایی هم از خارج هست، که آن دستها و کمکهای خارجی هم این مطلب را به آن دامن می‌زنند، کمک می‌کند. از مرزها الآن باز اشخاص وارد می‌شوند، اسلحه وارد می‌شود! از این چیزها. در داخل باز این طور روابط دارد درست می‌شود. گروهها با هم مجتمع می‌شوند. آنها دارند مجتمع می‌شوند؛ ماها داریم متفرق می‌شویم! ما خودمان را فاتح دیدیم به سستی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>