سخنرانی در جمع بانوان کارمند شرکت مخابرات (مشارکت در سازندگی)
 •   سخنرانی
  زمان: بعدازظهر 21 خرداد 1358 / 16 رجب 1399
  مکان: قم
  موضوع: لزوم حضور همه افراد مملکت برای سازندگی کشور
  حضار: بانوان کارمند شرکت مخابرات
  بسم الله الرحمن الرحیم
  وجوب پایداری و فداکاری در راه اسلام
  ما در پاریس که بودیم و در شدت مبارزه بین مسلمانها و طاغوت، قشرهای مختلف هر کدام خدمتهایی کردند، از آن جمله گروه مخابرات خدمت بزرگی کردند. اگر اینها نبودند، مطالب ما به ایران نمی‌رسید. اینها مطالب ما را با کمال اخلاص به ایران رساندند؛ و در نهضت، و پیروزی نهضت سهم بسزایی داشتند. من از خداوند تعالی سعادت همه را خواستارم و دعاگوی همه هستم. از حالا به بعد هم همین تکالیف هست. ماها الآن باید برای اسلام زحمت بکشیم. قضیه، قضیه اقتصاد نیست؛ قضیه، قضیه کشور نیست؛ قضیه، قضیه ایران نیست؛ قضیه، قضیه اسلام است. از قضایای دیگر، انسان می‌تواند صرف نظر کند؛ از خانه‌اش بگذرد، از اولادش صرف نظر کند، از جهات دیگر بگذرد، لکن از اسلام نمی‌تواند بگذرد. هیچ کس حق ندارد که از اسلام بگذرد. هیچ کس حق ندارد که از این رژیمی که تمام سعادتها در آن است و تمام چیزهایی که ملتها می‌خواهند در پرتو آن است، نمی‌تواند انسان بگذرد؛ و نباید بگذرد.
  همه با هم در راه ساختن ایران ویران
  ما الآن در وضعی واقع هستیم که قشرهای مختلف با زبانهای مختلف بر ضد این نهضت فعالیت می‌کنند؛ چه در کارخانه‌ها و کارگاهها، و چه در قشر کشاورزی و این معانی، و چه در دانشگاهها و سایر جاها، در ادارات و سایر جاها فعالیت می‌کنند برخلاف نهضت. گرچه این قشرهای ضعیف دیگر نمی‌توانند یک کار اساسی بکنند، لکن خوب‌
 • موجب زحمت می‌شوند؛ موجب ابتلا می‌شوند. الآن ما همه موظفیم؛ چه شما خانمها و چه آقایان موظفند که هر کدام در هر رشته‌ای که هستند، در هر مقامی که هستند، مشغول هر کاری که هستند، این نهضت را ادامه بدهند. الآن وضع این است که، ادامه نهضت به این است که، کارهایی که اینها می‌خواهند انجام بدهند به وجه خوب انجام بدهند. کارخانه‌ها به کار خودشان ادامه بدهند؛ کشاورزها به کار کشاورزی ادامه بدهند و هر گروهی که مشغول یک کاری هستند این کار را خوب انجام بدهند. اختلال در کار پیدا نشود، کم کاری نباشد، اهمال کاری نباشد؛ اینها به سازش، و ساختن ایران مضر است. شما الآن بعد از اینکه این سد بزرگ را شکستید، دیدید که آن طرف سد که شکسته شد چه خرابیها هست و ایران به چه وضعی مبتلاست. و حالا ما باید یک ایران ویرانی را از سر بسازیم و ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد. محول کردن مطالب را به دولت یا به روحانیت صحیح نیست؛ برای اینکه اینها قدرت این کار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردی وظیفه دارد که در این نهضت خدمت بکند.
  لزوم حضور همه آحاد در عرصه سازندگی
  چنانکه در وقتی که می‌خواستید بشکنید این سد را، هر فردی یک تأثیر داشت. نمی‌توانست یک فرد بگوید که من تنها که نمی‌توانم این رژیم را به هم بزنم، پس کنار بروم. قطره‌ها جمع می‌شوند و دریا و رودخانه‌ها و سیلها را تشکیل می‌دهند. انسانها هم مثل قطراتی می‌مانند که یکی یکی جزئی کار از او می‌آید. از هر قطره توقعی نیست که یک سد را بشکند؛ لکن اگر قطره کنار برود، قطرات کنار بروند، سد شکسته نمی‌شود. قطرات وقتی که با هم مجتمع شدند سیل درست می‌کنند؛ سیلهای عظیمی درست می‌کنند؛ این سیلهای عظیم از همان قطرات باران است. این قطرات باران است که وقتی به کوهسارها می‌ریزد، سیل از آن درست می‌شود، و سیل کوهها را در هم می‌شکند. قطرات انسان هم همین طور است که یکی یکی از آنها کار نمی‌آید - یعنی کار مهم - اما هر یک دخالت دارند در آن کاری که باید بکنند. همان طوری که برای شکستن آن سد
 • افراد هر یک دخالت داشتند، برای سازندگی یک مملکت هم افراد هر یک دخالت دارند، هر یک از افراد یک کار از آنها می‌آید. و نمی‌تواند این فرد بگوید من کار خودم را انجام نمی‌دهم؛ یا کار خودم را بد انجام می‌دهم. الآن باید کار کرد؛ و کار را خوب انجام داد. حفظ کرد این نهضت را به اینکه همه با هم مشغول ساختن بشوند. همه با هم مشغول تصحیح این اموری که آنها خراب کردند باشند.
  و همان طوری که شما دستگاه مخابراتی یک قسمت عظیمی از کار را در موقعی که ما احتیاج مبرم به آن داشتیم شما حاجت ما را برآوردید و این، در دفتر شما ثبت است و پیش خدای تبارک و تعالی ضبط است، همان طور حالا هم احتیاج به وجود شماها هست. احتیاج به وجود همه افراد هست. همه، هر فردی، مورد احتیاج است؛ و هر فردی مکلف است و هر فردی مسئول است. همه ما مسئولیم الآن در مقابل خدای تبارک و تعالی. مطلب، مطلب اسلام است؛ نه مطلبهایی که بتوانیم ما از آن بگذریم. در این مطلب باید همه ما کوشش بکنیم و با کوشش همه ان شاء الله این جمهوری اسلامی تحقق پیدا می‌کند؛ و با تحقق جمهوری اسلامی آرمان همه شماها برآورده می‌شود.
  ضرورت تحقق حاکمیت قوانین اسلامی
  اسلام تاکنون - مگر یک چندی که در صدر اسلام بوده است - تاکنون وجود خارجی به آن معنایی که باید پیدا بکند، پیدا نکرده. الآن هم که ما جمهوری اسلامی را می‌خواهیم، تاکنون کاری که ما کردیم مانع را به طور عمده رفع کردیم. آنطوری که ملت تاکنون عمل کرده است، موانع برقراری جمهوری اسلامی را رفع کرده است، که آن رژیم سلطنتی بود. رأی هم به جمهوری اسلامی همه دادید؛ و الآن مملکت ما رژیمش رژیم جمهوری اسلامی است؛ لکن با رأی به جمهوری اسلامی آرمانهای اسلام تحقق پیدا نمی‌کند - دنبال این رأی، عمل باید باشد - باید یکی یکی احکام شرع در خارج تحقق پیدا بکند. باید دادگستری، دادگستری اسلامی باشد. باید فرهنگ، فرهنگ اسلامی باشد؛ باید بازار، بازار اسلامی باشد؛ مدارس، مدارس اسلامی باشند؛ باید همه‌
 • قشرها اسلامی بشوند، و همه قوانین اسلام ان شاء الله تحقق پیدا بکند. اگر چنانچه به این آرمانی که همه داریم ان شاء الله برسیم، یک مملکت نمونه خواهید پیدا کرد.
  مکتبهای توحیدی در راه انسان سازی
  شما گمان نکنید که غربیها پیشرفت کرده‌اند. غربیها در جهات مادی پیشرفت کرده‌اند؛ لکن معنویات ندارند. اسلام، و همین طور مکتبهای توحیدی، اینها انسان می‌خواهند درست کنند؛ و غرب از این معنی بکلی بر کنار است. غرب مواد طبیعت را کشف کرده است و قوای طبیعت را کشف کرده؛ و آن هم بر ضد انسان این قوا را به کار می‌برد برای هدم انسانیت؛ برای هدم شهرها و ممالک. چنانکه می‌بینید که هر یک از این کشورها که به اصطلاح پیشرفته تر هستند بیشتر انسانها را در فشار قرار می‌دهند! ما [به‌] یک مملکت «پیشرفته» به اصطلاح خودشان، که عبارت از امریکاست، گرفتار بودیم. و الآن هم ممالک بسیار گرفتار همین مملکت «پیشرفته» هستند. آن چیزهایی که آنها پیشبرد کردند، بر ضد مقصد انسانیت به کار می‌برند؛ و آدمخواری را در عالَم ترویج می‌کنند! جنگ و جدال را در عالَم ترویج می‌کنند، پیشرفتها برای پیشرفت جنگ است و پیشرفت آدمکشی است لکن مملکتی که اگر پیدا بشود، مملکتی است اسلامی چه پیشرفت بکند، در خدمت معنویات است؛ در خدمت انسان است؛ برای انسان سازی است. اگر ما موفق بشویم به اینکه فرهنگمان یک فرهنگ اسلامی بشود، مدارسمان یک مدارس اسلامی بشود، آن وقت افرادی که از آن تحقق پیدا می‌کند و افرادی که تربیت می‌شود در آن فرهنگ و در آن مدارس، انسان هستند. انسان امین است، انسان رحیم است، انسان رفتارش با برادرها و خواهرهای خودش رفتار رحیمانه است؛ با عطوفت است. ما امیدواریم که شما به فعالیت خودتان همان طوری که قبلاً ادامه دادید حالا هم ادامه بدهید؛ و در هر جا که هستید، آن فعالیتی که باید داشته باشید و آن خدمتی که باید به کشور خودتان بکنید و به اسلام بکنید ان شاء الله موفق باشید. خداوند همه شما را سعادتمند کند؛ و همه شما را عزت و سعادت عنایت کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>