سخنرانی در جمع ساکنان تهران نو، نمایندگان کشتارگاه اصفهان (قانون اساسی)
 •   سخنرانی
  زمان: 27 خرداد 1358 / 22 رجب 1399
  مکان: قم
  موضوع: کارشکنی برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی
  حضار: ساکنان تهران نو - نمایندگان کشتارگاه اصفهان - عشایر کرد
  بسم الله الرحمن الرحیم
  توطئه برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی
  این از برکات این انقلاب است که برادرها همه دور هم جمع شدید. شما آقایان از کردستان، آن آقایان از اصفهان، آن آقایان از جاهای دیگر، همه با هم جمع شدیم تا مطالبی را که داریم در میان بگذاریم. شما همه می‌دانید که در این پنجاه و چند سال به مملکت ما چه گذشت، و به جوانهای این مملکت چه گذشت، و خزائن این مملکت چطور به باد رفت؛ و نیروهای انسانی این مملکت چطور عقب بود. حالا که بحمدالله به واسطه اجتماع همه این سد بزرگ شکسته شد و قشر خائن یا کشته شد یا فرار کرد، حالا ما باید به فکر این باشیم که الآن تکلیف ما چیست؟ این چیزهایی که گذشت بحمدالله خوب گذشت. رفراندم هم همه با هم شرکت کردید، و بحمدالله خوب رأی داده شد، لکن از این به بعد باز کارهایی هست. که همانهایی که رفراندم را تحریم کردند و نگذاشتند بعضی جاها رأی بدهند، حالا هم همانها می‌خواهند نگذارند که قانون اساسی به تصویب برسد. این برای این است که قانون اساسی یک قانون اساسی اسلام است، مال جمهوری اسلام است؛ و اینها از اسلام می‌ترسند. برای اینکه از اسلام می‌ترسند می‌خواهند نگذارند که جمهوری اسلامی در ایران پیدا بشود. قبلاً می‌گفتند که ما جمهوری می‌خواهیم، به اسلامش کار نداریم. ما جمهوری دمکراتیک می‌خواهیم، یعنی جمهوری غربی. ما که مسلمان بودیم، مسلمان که نمی‌تواند از اسلام بگذرد، از همه چیز می‌تواند بگذرد اما از اسلام که نمی‌تواند بگذرد. همه گفتید که ما «جمهوری اسلامی»
 • می‌خواهیم. و این یک عده قلیلی که آن وقت می‌گفتند که ما جمهوری می‌خواهیم، جمهوری دمکراتیک می‌خواهیم، آنها در اقلیت بسیار ضعیف واقع شدند؛ و [99 درصد] این طرف واقع شدند. و همه گروه‌های آن طرف آن تتمه بودند. بعد که شکست خوردند، و حالا باز می‌خواهیم ما قانون اساسی اسلام را بگذرانیم، قانون اساسی جمهوری اسلام را بگذرانیم، اینها به فکر این افتادند که این را نگذارند تحقق پیدا بکند به اینکه بگویند باید یک مجلس مؤسسانی نظیر مجلسهای غرب در اینجا باشد. ششصد - هفتصد نفر عضو داشته باشد. چند ماه طول بکشد تا عضوها تعیین بشود؛ چند سال طول بکشد تا تصویب بشود. این برای این است که می‌خواهند تأخیر بیفتد بلکه بتوانند این ریشه‌های گندیده با هم جمع بشوند و یک مفسده‌ای به بار بیاورند.
  انگیزه ضد انقلاب از طرح مجلس مؤسسان
  همه شما آقایان باید توجه داشته باشید که این طرحی که دولت داده است، این طرح صحیح است و زود مطلب را تمام می‌کند، که نبادا اینها دوباره اجتماعی بکنند و همان مفاسد سابق را. اینهایی که الآن می‌گویند ما مجلس مؤسسان می‌خواهیم همانها بودند که رفراندم را تحریم کردند بعضی‌شان. الآن در کردستان هم باز همین معنا را تعقیب کردند که ما مجلس مؤسسان می‌خواهیم، و الّا تحریم می‌کنیم. آن وقت هم تحریم کردند؛ حالا هم همانها هستند. آنهایی هستند که با اسلام مخالفند. ما مجلس مؤسسان برای چی می‌خواهیم؟ ما می‌خواهیم که اسلام درست بشود. مجلس مؤسسانی که طول بدهد سه سال، چهار سال و ما به خطر بیفتیم می‌خواهیم چه کنیم. ما به مردم می‌گوییم شما نماینده تعیین کنید - 75 نفر بنا شده است نماینده تعیین کنید - بیایند این قانون را بررسی کنند. همه آقایان، هر جا هستند، نماینده خودشان را بفرستند بیایند این قانون را ببینند. بعد از اینکه این نماینده‌ها این قانون را قبول کردند، آن وقت [به‌] رأی مردم بگذاریم، به رفراندم بگذاریم؛ یک روز مطلب تمام بشود که سرتا ته مطلب دو ماه طول بکشد؛ نه چهار سال سه سال طول بکشد، تا از آن طرف مرزها کمک بشود به این طرف؛ از داخل هم ایادی‌
 • امریکا و انگلستان و جاهای دیگر دست به هم بدهند و یکوقت غائله‌ای بپا بکنند.
  خیانتکاران در پوشش ملیگرایی
  ما می‌خواهیم زود مطلب تمام بشود و مملکت ما یک مملکت اسلامی بشود. و همه شما همین معنا را بخواهید. همین معنا را شما هم که به کردستان می‌روید، سلام من را به همه دوستان ما برسانید و بگویید اساس این معناست که اینها می‌خواهند همان رژیم سابق را یا نظیر او را پیش بیاورند. و آنها را باید بین خودتان راه ندهید. از آنها اعراض کنید، یا هدایتشان کنید شما چه می‌گویید. شمایی که حالا افتادید و دارید مفسده می‌کنید چه می‌گویید؛ برای این ملت می‌خواهید کار بکنید؟ خوب، همه ما برای ملت [هستیم‌] بیایید کمک کنید؛ چرا کارشکنی می‌کنید. ما می‌خواهیم خانه بسازیم، شما کارشکنی می‌کنید. می‌خواهیم کشاورزی راه بیفتد، شما کارشکنی می‌کنید. می‌خواهیم کارخانه‌ها راه بیفتد، شما کارشکنی می‌کنید. رفراندم می‌خواهیم بکنیم، شما خرابکاری می‌کنید و قانون اساسی اسلامی می‌خواهیم درست کنیم، باز هم شما خرابکاری می‌کنید. پس شما یک دسته خرابکار هستید، نه یک دسته ملی که برای ملت بخواهید کار کنید. شما می‌خواهید همان خرابکاریها را برگردانید و ما ان شاء الله نمی‌گذاریم همچو چیزی بشود.
  ان شاء الله همه شما سالم باشید؛ همه موفق باشید؛ مؤید باشید و سلام ما را هم به همه دوستانمان که در آنجا هستند برسانید. خداوند همه را حفظ کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>