را گروه گروه کنند. در صورتی که اسلام برای هیچ کس امتیازی قائل نیست، الّا برای آنکه به طریقه اسلام رفتار کند و متقی باشد.
تلاش مردمی برای شکست توطئه‌ها
شما برادرها! که از راه دور آمده اید اینجا، و الآن هم در رنج هستید توی این آفتاب گرم و سوزان، توجه‌تان را باید معطوف کنید به اینکه مبادا این اشخاص مفسده جو و توطئه‌گر که می‌خواهند جدایی بیندازند ما بین عرب و عجم، ما بین کُرد و تُرک و عرب، و سایر چیزها، نبادا موفق بشوند به اینها. حیله‌های اینها را خنثی‌ کنید. وقتی بنا شد که همه خطبای عرب و عجم در منابر گفتند ما همه برادر هستیم و همه اهل قرآن هستیم و همه اهل اسلام هستیم، دیگر حرفی باقی نمی‌ماند که اینها توطئه بکنند و بخواهند که این قانون اساسی، تأسیس آن درست نشود. باید دقت کنید، توجه کنید به اینکه در یک همچو موقعی همه اذهانتان متوجه به این باشد که قانون اساسی درست از کار درآید و اسلامی باشد. سرنوشت همه ما بر قانون اساسی [است‌] و بعد هم مجلس خبرگان؛ و بعد هم مجلس شورا، که ملی باشد؛ مثل سابق نباشد که تحت فرمان دیگران باشد.
بنابراین، آن چیزی را که من از شماها خواهش می‌کنم این است که گوش به حرف اینهایی که الآن می‌خواهند تفرقه بیندازند ندهید، توجهتان به مقصد باشد، توجهتان به پیشرفت اسلام باشد. همه قشرهای ملت، الّا نادری که انحراف از اسلام دارند، با شما و با هم هستید. همه باید دست برادری به هم بدهید و این توطئه‌ها را خنثی‌ کنید.
ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان
و اشخاص خبره‌ای که می‌خواهید بفرستید به ملاحظه و بررسی قانون اساسی، که اساس را درست کنند، اشخاص با اوصافی که اسلام باشد؛ مسْلم باشد؛ معتقد باشد به مذهب؛ معتقد باشد به طریقه ما؛ و انحراف راست و چپی نداشته باشد؛ انحرافات دیگر نداشته باشد؛ امین باشد؛ اسلام را بشناسد، اهل اسلام باشد، عالم اسلام باشد. یک همچو اشخاصی را تعیین کنید و بفرستید، تا اینکه قانون اساسی شما را مطالعه کنند، و یک قانون‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>