و تا این مشکل را خود دولتها رفع نکنند روی سعادت را نخواهند دید، و همیشه گرفتار دست خیانتکاران و اجانب خواهند بود.
من از خدا می‌خواهم که مسلمین را بیدار و آشنا به وظایف اسلامی بکند؛ معتصم به «حبل الله» بشوند، که اساسِ رفع گرفتاریهاست.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>