سخنرانی
زمان: 26 تیر 1358 / 22 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: رمز پیروزی، وحدت و اسلامخواهی
حضار: بانوان دانشجوی «مکتب معصومه» اصفهان - پرسنل سپاه پاسداران شهرضا
بسم الله الرحمن الرحیم
اعتصام به حبل الله
دستور همان است که آیه شریفه را که این خواهر خواندند، فرمود: وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمِیعاً ولَا تَفَرَّقُوا. (1) در آیه فقط امر به اجتماع نیست، تمام دستورهای مردم عادی و رژیمهای غیر الهی این است که همه با هم باشید فقط دستور به اجتماع است. لکن دستور خدا دستور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ است. اینکه مهم است این است که تنها این نباشد که همه با هم در یک امری مجتمع باشید و متفرق نباشید؛ امر این است که همه با هم اعتصام به «حبل الله» بکنید. راه، راه حق باشد و توجه به حق باشد و اعتصام به راه حق باشد. انبیا نیامده‌اند که مردم را در امور با هم مجتمع کنند، انبیا آمده‌اند که همه را در راه حق مجتمع کنند؛ یعنی - این راهی که - راهی است که از طبیعت شروع می‌شود تا ماوراء الطبیعة، و تا آنجا که ماها نمی‌توانیم الآن بفهمیم. اگر همه با هم مجتمع بشوند و این راه را بروند، دسته جمعی این راه را بروند، این اداره امور دنیا را می‌کند و اداره امور آخرت را، هردو.
رمز پیروزی ملت، اسلامخواهی و وحدت
شما دیدید که در این اجتماعاتی که این اخیراً کردید، همه با هم مجتمع شدید، آنکه واقع رمز بوده از برای پیروزی شما همان جهت الهیت مسئله بود. یعنی همه اهالی ایران توجه به این داشتند که ما اسلام را می‌خواهیم؛ این «اعتصام به حبل الله» بود، اسلام

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>