با نطقهایشان، با اجتماعاتشان، اینها جنود شیطان هستند. و شما، که ان شاء الله «جنود الله» هستید، حسب این امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است که وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ، به حسب آن نهیی که فرموده است. که لاتَفَرَّقُوا، همین یک امر و نهی الهی را اگر عمل بکنید، تمام سعادتتان تأمین می‌شود. و تا حالا هم برای همین بوده است که همه شما توجه به خدا داشتید، همه با ذکر «الله اکبر» جلو رفتید و همه چیزها را خنثی کردید. یعنی یکی از اموری که [باعث‌] - شد - انصراف پیدا کردند از اینکه شما را بکوبند، نه اینکه نمی توانستند - همه وسایل بمباران [را] داشتند که طیاره‌ها را راه بیندازند همه شهرهای ایران را بمباران کنند - یک رعبی در دلشان خدا القا کرد که از این کار منصرف شدند؛ منحرف شدند؛ نکردند. و این هم یکی از چیزهایی بود که خدا این رعب را در دل آنها انداخت و این رعب را در دلشان انداخت که وقتی شما جمعیت «الله اکبر» گفتید، همه قشرهایی که مربوط به او بود مربوط به شما شد، هی از آنها منفصل شدند به شما متصل شدند. از ارتش، از اداری، و از همه اینهایی که مربوط به آنها به خیالشان بود، همه اینها برای خاطر اینکه این راه، راه خدا بود و اعتصام به «حبل الله» بود، همه اینها متصل شدند به شما و این راه را تا اینجا طی کردید و از اینجا به بعد هم باید طی بکنید با همین جهت. این حربه، حربه بزرگ را - که اعتصام به «حبل الله» و متفرق نشدن است - حفظ کنید این وحدت را. حفظ کنید این اعتصام به «حبل الله» و اعتصام به اسلام را، اسلام برای شما همه چیز هست. سعادت دنیا، سعادت آخرت، اسلام همه چیز است برای شما.
قانون اساسی و انتخابات خبرگان
و کوشش کنید که ان شاء الله این قانون اساسی درست تدوین بشود، و کوشش کنید که اشخاص مؤمن، صحیح، از علمای بزرگ انتخاب کنید تا قانون اساسی را آنطوری که اسلام می‌خواهد تدوین کنند؛ و تصویب کنند بعد هم خودتان ان شاء الله تصویب کنید و یک مملکت اسلامی آنطوری که همه می‌خواهیم؛ مملکتی که هر جایش بروید بوی اسلام بدهد. خداوند همه‌تان را تأیید کند و موفق بدارد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>