سخنرانی
زمان: 27 تیر 1358 / 23 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: عملکرد و نقش پلیس در رژیم طاغوت و نظام جمهوری اسلامی
حضار: دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پلیس
بسم الله الرحمن الرحیم
من در این وقت کم و اتاق گرم و فشرده از آقایان، دو - سه کلمه راجع به وظیفه شما آقایان که می‌خواهید پلیس ان شاء الله باشید و پاسدار و پاسیار و امثال ذلک باید عرض کنم.
ویژگی قوای انتظامی در عصر طاغوت
پلیس در رژیمهای طاغوتی مثل سایر قوای انتظامیه از قبیل ژاندارمری و ارتش، در نظر ملت، ملتهایی که در تحت سلطه طاغوت بودند، پلیس یک معنایی پیش ملت داشت که آن معنا این بود که مردم از پلیس فرار کنند؛ و پلیس هم هجوم ببرد! نه فقط پلیس، قوای انتظامیه هم که در این دولتهایی که ما دیدیم بوده است اینها برای سرکوبی خود ملت در مقابل دیگران نبوده‌اند؛ تربیت نشده بودند که در مقابل دیگران باشند. ما شاهد بودیم که در زمان رضاخان این قوای انتظامیه همه سرکوب می‌کردند ملت را. آن روزی که قوای خارجی متفقین هجوم آوردند به ایران، همین قوای انتظامیه سرانشان در تهران همچو که [به‌] سرحد اینها هجوم آوردند، اینها از تهران فرار کردند! این را ما شاهد بودیم که چمدانهاشان را بستند و از تهران فرار کردند، می‌گفتند طرف اصفهان می‌روند، حالا از آنجا کجا می‌روند را من نمی‌دانم. و در مقابلِ آنهایی که هجوم کردند - مهاجمین - آن وقت گفتند که سه ساعت مقاومت کردند و بعد گفتند که وقتی رضاخان از یکی از صاحب منصبان پرسیده است که آخر سه ساعت چرا؟ گفته است این را به شما گفته‌اند سه ساعت، ساعتی در کار نبود، آنها از آن طرف آمدند، ما از آن طرف فرار