سخنرانی
زمان: 28 تیر 1358 / 24 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: استقرار حکومت اسلامی و آرمانهای آن
حضار: کارکنان روشندل سازمانها و ادارات تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب و اصلاح امور
البته می‌دانید که بعد از هر انقلابی یک مشکلات زیادی برای کشور و برای دولتها پیش می‌آید، این اجتناب ناپذیر است. هیچ نمی‌شود تصور کرد که انقلابی حاصل شود و یک رژیم 2500 ساله با همه قدرتی که داشت شکسته بشود، از بین برود و آرام باشد و در مملکت همه چیز به جای خودش باشد و همه چیزها زود اصلاح بشود، همه حوائج برآورده بشود. اینها یک اموری است که هیچ امکان ندارد برای یک انقلابی. بعضی از انقلابهایی که در حدود شصت سال پیش از این شده است الآن هم با مشکلات روبرو هستند. و من گمانم این است که انقلاب ما بهترین انقلابی بوده است که با ضایعات کم، نتایج زیادی از آن تا کنون برداشتیم و امیدواریم که بعد از این هم برداشته بشود. و نکته‌اش هم این بوده است که انقلابهای دیگر، انقلابهای یک رژیمی بر یک رژیمی، یک رژیم مشابه رژیم بوده؛ و انقلاب ما انقلاب اسلامی است، چون متکی بر اسلام است از این جهت است که بعد از انقلاب آشفتگیها یک مقداری از طرف منحرفین هست، از طرف خود مسلمین انحرافات کم است یا نیست. لکن روی هم رفته باید یک قدری با مشکلات ساخت.
ضرورت رسیدگی به مسائل اساسی کشور
شمایی که پنجاه و چند سال از وقتی که توجه به دنیا کردید، از وقتی که به اندازه رشد رسیدید، دیدید که همیشه در مشکلات بودید و همیشه تحت فشار و اختناق و همه نابسامانی‌ها بوده، حالا پنج ماه است تقریباً از عمر این رژیم ثانی، این رژیم تازه‌