اسلامی، جمهوری اسلامی، می‌گذرد. ما الآن آن اصول مسائل را باز درست نکردیم. خوب، اصولِ مسائلْ قانون اساسی است که باید تصویب بشود؛ مجلس شوراست که باید انتخاب بشود؛ رئیس جمهور است که باید تعیین بشود، تا این حکومت انتقالی یک حکومت استقراری دنبالش باشد. این مشکلات من هم می‌دانم هست، هم برای شما و هم برای همه قشرهای ملت. همچو نیست که شما خیال کنید که برای شما یک مشکلاتی باشد برای دیگران نباشد، مشکلات برای همه است و من امیدوارم که اگر آن طوری که ما می‌خواهیم حکومت اسلامی برقرار بشود، هیچ امتیازی نباشد بین قشرها؛ همه تحت لوای اسلام با هم ان شاء الله رشد خودشان را بکنند؛ و به همه رسیدگی بشود.
آرزوی استقرار حکومت اسلامی و آرمانهای آن
شما دعا کنید که این آشفتگیها و این توطئه‌هایی که الآن در دست است و در همه جا تقریباً توطئه است، چه از رژیم سابق و چه از منحرفین، گروه‌های منحرف الآن هست و توطئه می‌کنند، دعا کنید که ان شاء الله اینها رفع بشود؛ یک حکومت مستقری پیدا بشود؛ بعد آسان است اینها. امیدواریم که بزودی اینطور چیزها رفع شود. این رژیم اسلامی مثل رژیم طاغوتی نیست که همّش را صرف کرد برای به هم زدن اوضاع کشور ما و همه چیز را به نفع خودشان تمام کردند، ان شاء الله امیدواریم که یک حکومت عدل اسلامی باشد و به همه رسیدگی بکند و همه قشرها به نتایجش برسند و هم دنیا و هم آخرت ان شاء الله معمور بشود. خداوند همه شما را حفظ کند موفق باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌