ما به حساب افراد، اشخاص، شخصیتها، بگذاریم، یک مطلبی که در عرض یک مدت کمی طوری شد که بچه‌ها زبان باز می‌کردند و شعار می‌دادند. در دبستانها بچه‌های کوچک اعتصاب می‌کردند شعار می‌دادند. در دبیرستانها همین طور؛ در دانشگاهها همین طور، بازار همین طور، کارخانه‌ها همین طور، خود ادارات همین طور، اسباب این شد که آنها هی فوج فوج برگشتند به طرف ملت، قوّه‌های آنها، خداوند همچو کرد که این قوّه‌ها برگشت طرف ملت؛ ملت قدرت پیدا کرد، قدرت ایمان و قدرت عمل پیدا کرد و یک همچو قدرت بزرگی را درهم شکست. این غیر از یک دست غیبی چیز دیگری نبود؛ همه را پای خدا حساب کنید و ایمان خودتان را تقویت کنید. با این ایمان، با این انقلاب و روح انقلابی شما ان شاء الله پیروز می‌شوید، و پیروزی را به آخر می‌رسانید و ان شاء الله از کشور خودتان به کشورهای خارجی، کشورهای اسلامی سرایت می‌کند. و امیدوارم که ان شاء الله همه شما موفق باشید.
و همین روح متحوّل انقلابی است که شما را با بودن همه وسایل پیاده راه می‌اندازد. این خداست که شما را پیاده راه انداخته است. خودمان ملتفت نیستیم این چیزها را یک روحی خدایی به آدم می‌دهد که یک وقت یک همچو کارهایی انجام بدهد.
از امریکا آمده بودند برای جهاد سازندگی، یک دسته از جوانها - شاید عددشان یک قدری کمتر از شما بود - در چند وقت پیش از این از امریکا آمده بودند برای جهاد سازندگی. خوب این یک مسئله است که سابقاً هیچ مطرح نبود این مسائل؛ این مسائل نبود اصلش شما پاشید پیاده راه بیفتید برای اینکه مثلاً در اینجا باشید. این یک مطلبی است که خدا درست کرده است و چیزی که به دست خدا واقع بشود شکست ندارد. ان شاء الله برای شما دیگر شکست نیست. و شما مقابل کفر و زندقه و ستم و چپاولگری ایستادگی کردید و تا اینجا هم پیروز شدید و از این به بعد هم پیروز می‌شوید. و خداوند شما را، همان طوری که این راه طولانی را طی کردید و آمدید، در راه‌هایی که در پیش دارید مثل برق شما را بگذراند. ان شاء الله موفق و مؤید باشید؛ سلامت باشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>