بیانات
زمان: 28 تیر 1358 / 24 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: نقش رادیو و تلویزیون در اصلاح یا افساد مملکت
حضار: کارکنان بخش مالی و تولید سازمان صدا و سیما
بسم الله الرحمن الرحیم
ویژگیهای انسان در رابطه با دیگر موجودات
انسان اینطور خلق شده است که به حسب تمام اموری که در خارج هست، هرچه در خارج هست، خداوند یک روزنه‌ای در انسان قرار داده که اتصال به او پیدا می‌کند. چشم، دیدنیها را؛ گوش شنیدنیها را؛ و همین طور عقل، مافوق طبیعت را. انسان یک موجودی است در رابطه با تمام موجودات خارجی به واسطه قدرتی که خدا به او داده است و روزنه‌هایی که برایش قرار داده که با خارج اتصال پیدا بکند. این موجود می‌تواند اتصال پیدا بکند و از همین روزنه‌ها می‌تواند کسب فضیلت کند و احیاناً از همین روزنه‌ها فسادها در باطن انسان موجود بشود. از راه چشم، از راه گوش، از راه زبان، این عثوری (1) که هست، می‌شود که یک انسان از این راهها فضایل را و چیزهایی که مصالح برای یک جامعه است، برای خودش هست، ادراک کند و پس بدهد و می‌شود که یک انسان هم به واسطه انحرافاتی که دارد عکس این باشد.
اهمیت نقش ارتباطی تلویزیون
این رسانه‌هایی که ما الآن داریم، چه مطبوعات و مجلات و روزنامه‌ها و چه سینماها و تئاترها و امثال ذلک و چه رادیو و چه تلویزیون، در اینها آنی که از همه این دستگاهها بیشتر رابطه با انسان دارد تلویزیون است. از دو جهت: یک جهت اینکه مطبوعات هرچه هم تیراژش زیاد باشد اولاً به اندازه سطح یک مملکتی نیست و ثانیاً همه افراد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>