سخنرانی
زمان: 30 تیر 1358 / 26 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: مقابله مؤمنین با مستکبرین - تجلیل از مبارزات روحانیت - مسائل جوانان
حضار: دانشجویان دانشکده بابل
بسم الله الرحمن الرحیم
مؤمنین در مقابل مستکبرین
در این آیه شریفه که تلاوت کردید نکات زیادی هست، من جمله اینکه - البته من همه نکات را نمی‌توانم عرض کنم - می‌فرماید: مَنَّ اللهُ عَلَی المُؤمِنِینَ (1) که از خودشان یک کسی را فرستادم. این در مقابل آن حرفی است که عده‌ای برای منحرف کردن مردم از ادیان می‌گویند که ادیان را قدرتمندها مثل فرعون و امثال اینها درست کردند تا اینکه مردم را خواب کنند و آنها را بچاپند. در تمام ادوار، مؤمنین عبارت از این طبقه مقابل مستکبرین بودند که آنها دارای قدرتهای فوق العاده [بودند]. زمان حضرت موسی مؤمنین عبارت از یک دسته‌ای بودند در مقابل فرعون و قدرتهای فرعونی. و در آیه می‌فرماید که از خودشان، از خود مؤمنین، یعنی از این طبقه پایین به اصطلاح، خداوند منت بر آنها گذاشته که از این، همین طبقه مؤمنها - که مؤمنها در همه عصرها عبارت از همین طبقه پایینتر بودند - مقابل مستکبرین که طبقات بالا بودند. و این یک واقعه‌ای است که قرآن می‌فرماید. واقعه تاریخی است که قرآن می‌فرماید و در مقابل چشم و گوش همه مردم که در آن عصر بودند و دیدند که چه بوده قصه. اگر چنانچه پیغمبر دستاورد آن مستکبرین بود و از آن طایفه بود، در مقابلش مردم می‌ایستادند که نه، قرآن در اینجا خلاف واقع گفته است از همین طبقه. به حسب تاریخ هم همین طور بوده است که حضرت موسی یک شبانی بوده است و سالها برای حضرت شُعَیْب شبانی می‌کرده