خودمان را منتسب به اسلام می‌کنیم، و ما مثل شما پاسدار اسلام هستیم ان شاء الله. و برای شما هست برای اینکه شما هم الآن پاسدار اسلام هستید. خیلی مواظب باشید که صحیح رفتار کنید، با مردم برادر باشید.
تفاوت رژیم طاغوتی و رژیم اسلامی
فرق ما بین رژیم طاغوتی و رژیم اسلامی این است که در رژیم طاغوتی مردم جدا بودند از قوای انتظامیه؛ از رژیم، هر کدام مقابل هم ایستاده بودند. ملت هر چه می‌توانست کارشکنی می‌کرد برای دستگاه دولتی، دولت هم هر چه می‌کرد برای استفاده خودش و برای فشار به ملت بود. اما در رژیم اسلامی، دولت و ملت از هم جدا نیستند، با هم‌اند، دوست و برادرند. برادر باشید با مردم، همه قوای انتظامی - که شما هم الآن از آن قوا هستید - باید در خدمت مردم باشند. مردم احساس کنند که شما در خدمت آنها هستید. وقتی این احساس بشود مردم مثل برادر با شما رفتار می‌کنند، دعا به شما می‌کنند، پشتیبان شما هستند.
اینکه در آن رژیمها تا یک صدایی بلند شد همه رها کردند و متصل شدند به ملت، برای اینکه کار، کار شیطانی بود. ملت هم پشتیبان نبود. خودشان هم از باطن پوسیده بودند. امّا در رژیم اسلامی کار، کار خدایی است و سرباز، سرباز خداست و قوی است. چنانچه در صدر اسلام با یک عدّه کمی آن فتحها و پیروزیها نصیبشان شد، ایران را، روم را شکست دادند. شما هم الحمدلِلّه با روحیه قوی، ایمان به خدا، این طاغوت را شکست دادید. و طاغوتی که در باطن خودتان هست، شکست بدهید. مهم این است که آن طاغوت را شکست بدهید.
و امیدوارم که ان شاء الله با سلامت و سعادت و در تحت رهبری «آقا» این راه را طی بکنید. و این نهضت را به آخر برسانید، که یک حکومت اسلامی با محتوای اسلامی، که تمام جاها که انسان پا می‌گذارد ببیند که اسلامی است. خداوند همه شما را موفّق کند.
والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌