بیانات
زمان: 2 مرداد 1358 / 29 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: هدف دشمنان؛ ایجاد اختلاف و جلوگیری از تحقق جمهوری اسلامی
حضار: گروهی از پاسداران ملکان آذربایجان
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشگامی آذربایجان در نهضتهای اسلامی
آذربایجان همیشه در نهضتهای اسلامی پیشرو بوده است، و همیشه چشم ما به جوانهای آنها و جوانهای سایر ملت روشن است. شما می‌دانید که این نهضت با قدرت اسلامی و با قوّت ایمان پیش بُرد؛ وگرنه ما در مقابل آنها چیزی نداشتیم و آنها همه چیز داشتند. ما قدرت ایمانی داشتیم شما جوانها با قدرت ایمان این نهضت را تا اینجا آوردید و به پیروزی رساندید. این قدرت ایمان را حفظ کنید. این نهضت را با قوه اسلام و با توجه به اسلام حفظ کنید و به پیش ببرید. اگر خدای نخواسته به اینجا که ما آمدیم سستی پیش بیاید، یا تفرقه پیش بیاید، یا مخالفتهای قشرها با هم پیش بیاید، خوف آن است که دشمنهای شما با هم متحد بشوند، و بر ما غلبه کنند. آن وقت است که باز اسلام را کنار می‌زنند و بر ما حکومت می‌کنند؛ همان حکومتهای جابرانه. لیکن اگر این ایمان را حفظ کنید و این وحدت را، همه با هم باشیم و همه به سوی اسلام باشید، هیچ قدرتی به شما پیروز نخواهد شد.
دشمن به دنبال ایجاد اختلاف
آنها الآن در صددند که خودشان ارتباطات پیدا بکنند با هم، و شما را از هم جدا کنند. این گروهها را، این منطقه‌ها را با تبلیغات غلطشان از هم جدا کنند، با اسماء فریبنده. با اینکه ما می‌خواهیم به ملت خدمت بکنیم. و اینها دشمن ملت هستند. اینها همانها هستند که در طول مدت شاهنشاهی این رژیم منحوس کمک به او می‌کردند، در خدمت‌