او بودند. الآن هم برای خدمتگزاری به آن رژیم است، یا خدمتگزاری به اربابهای رژیم است، که این فسادها را می‌کنند. می‌روند در کردستان یک جور تبلیغ می‌کنند؛ در خوزستان یک جور تبلیغ می‌کنند؛ پیش شماها یک جور تبلیغ می‌کنند؛ در دهات یک طور، در شهرستانها یک طور؛ در کارخانه‌ها یک طور؛ پیش زارعین یک طور دیگر.
مقصد دشمنان؛ جلوگیری از تحقق جمهوری اسلامی
و تمام مقصد این است که نگذارند جمهوری اسلام به معنای واقعیش تحقق پیدا بکند، برای اینکه اینها از اسلام می‌ترسند. اینها می‌دانند که اگر عدل اسلامی پیدا بشود، برای توطئه گرها، برای ظالمها، برای چپاولگرها، دیگر راهی باقی نمی‌ماند. و لهذا دست و پا می‌زنند که نگذارند جمهوری اسلام آن طور که میل ماست تحقق پیدا بکند. ولی ان شاء الله با قدرت شما و با قدرت اسلام، و با پشتیبانی ولیّ امر، ولیّ عصر - سلام الله علیه - ما پیروز هستیم. شما جوانها، شما جوانها ان شاء الله موفَّق باشید. ان شاء الله مؤیَّد باشید. ان شاء الله خداوند به شما توفیق عنایت کند، و این راه را با هم برویم و به مقصد برسیم تا دنیا بفهمد که حکومت عدل یعنی چه.