از این کار شما، و از این جنبش شما، و از این نهضت شما، تحول نه در ایران، نه در خاورمیانه، در امریکا هم پیدا شده، همه جا تحول پیدا شده. باز می‌آیند چهار تا منحرف که می‌خواهند باز همان مسائل را برگردانند، برای همانها دارند نوکری می‌کنند و می‌آیند توی مردم می‌گویند «آخر چه شده، ما از این جمهوری اسلامی هم چیزی ندیدیم». می‌خواهی چه ببینی آقا! تا حالا را حساب بکنید، بعد هم شماها مهلت بدهید، ببینید چی می‌شود. شما نمی‌گذارید مردم گندم بکارند، بعد که کاشتند نمی‌گذارید که تربیتش بکنند، بعد که تربیت کردند نمی‌گذارید بچینند، بعد که چیدند خرمنها را آتش می‌زنید. شما که اینطوری هستید، می‌گویید چی شد؟! خوب شما نمی‌گذارید که چیزی بشود.
در هر صورت من امیدوارم که ان شاء الله دیگر همه ما بیدار شده باشیم. و ان شاء الله شرق بیدار بشود و شرّ غرب را از خودش بِکند. این بازی خوردنهای ما از غرب، و غربزده شدن ما بسیاری از مسائل مشکل برای ما پیش آورده، ان شاء الله استقلال فکری پیدا کنید. دانشگاه مستقل بشود، هم فکراً هم عملاً، و مبدأ خیرات بشود. و همه دست به دست هم بدهیم و این مملکت را به پیش ببریم، و یک جامعه انسانی ان شاء الله درست بکنیم.