تبلیغات سابق است، همان مسائل سابق را اینها می‌خواهند درست کنند، دلشان می‌خواهد هر جا بتوانند همان مسائل را ایجاد کنند و بین جوانها بیایند پخش کنند یک حرفهایی چه شد، تا حالا کاری نشده و می‌خواهد چه بشود؟ یک قدرت اینطوری از بین رفت. ما فرض می‌کنیم که هیچی دیگر نشود.
استقلال، رهاورد نهضت
الآن یک مملکتی است که نه نفتش را دیگران می‌برند و نه گازش را دیگران می‌برند و نه هیچ چیزش را، دیگر چی می‌خواهد بشود. این معنا که «چه شد» برای این است که مردم را بدبین کنند به نهضت. در صورتی که اینهمه کاری که دارد می‌شود و شده، با اینکه یک دولتی ما داریم که قدرت مالی زیادی الآن ندارد، مع ذلک با همین مقداری که قدرت ندارد و آشوب و آشفتگی است، و قرضهای فراوانی که این رژیم و بستگانش برای ایران گذاشتند، و خرابیهای زیادی که در هر جا هست گذاشتند، مع ذلک کارهای بسیار زیاد شده است، کارهای بسیار خوب شده، بهتر از اینکه الآن شما آزاد هستید دیگر و می‌روید منزلتان، از سازمان امنیت نترسید. بهتر از این چی؟ از آزادی نعمتی بالاتر چی که الآن نصیب ما شده است و بسیار از چیزها شده و بسیار از چیزها می‌شود، یک مهلتی می‌خواهد؛ پنج ماه. رژیم ما یک رژیم متولد پنج ماهه است، یک بچه پنج ماهه می‌تواند چه باشد؟ یک تولد پنج ماهه است. شما بگذارید یک چند سال از او بگذرد، آن وقت ببینید چه خواهد شد. ان شاء الله موفق بشویم به آنکه می‌خواهیم به یک رژیم اسلامی، به یک رژیم انسانی، موفق بشویم به این، آن وقت معلوم می‌شود که چه خواهد شد، بعدها.
نهضت ایران، و تحولی جهانی
الآن هم از خارج اشخاصی که می‌آیند، از امریکا می‌آیند، از اروپا می‌آیند، به ما می‌گویند که شما نمی‌دانید که آنجا قضیه ایران چه خبر است، مردم ایران مطلع نیستند چه کرده‌اند، آنها درست دارند می‌فهمند. آنها می‌فهمند که چه تحولی در تمام دنیا پیدا شده‌