بیانات
زمان: 6 مرداد 1358 / 3 رمضان 1399
مکان: قم
موضوع: مشکل دول اسلامی، عدم تفاهم بین دولت و ملت
حضار: آقاشاهی (مشاور رئیس جمهور پاکستان در امور خارجی) و مقامات سفارت پاکستان
بسم الله الرحمن الرحیم
ما می‌خواهیم با همه دولتها - چه اسلامی و چه غیر اسلامی - با حفظ احترام متقابل روابط دوستانه داشته باشیم. ممالک اسلامی با این مخازن که دارند، اگر آنطور که خداوند فرموده است، نسبت به یکدیگر اخوت داشته باشند، نه در اقتصاد به کسی احتیاج دارند و نه در فرهنگ و سایر جهات.
شما دیدید که ملت ما با اینکه از نظر تجهیزات نظامی هیچ نداشت ولی چون به قدرت اسلامی متکی بود، هیچ نیرویی نتوانست جلوی او را بگیرد. از این رو اگر تمام مسلمین با هم متحد شوند، قدرتی خواهند بود که هیچ قدرتی در مقابل آنها نمی‌تواند ایستادگی کند.
همه دولتها درد را می‌دانند ولی توجه به درمان آن ندارند. همه می‌دانند که چون اتحاد نیست، در نتیجه، چپاولگریها و غارتگریها به وجود می‌آید ولی در مقام عمل نیستند که اختلافهای دولتهای اسلامی را برطرف کنند.
یکی از موجبات [ضعف‌] دول اسلامی این است که تفاهم بین دولتها و ملت نیست. دولت خود را از مردم جدا کرده و مردم هم به دولت بدبین شده‌اند؛ و در نتیجه اگر دولتی مشکل اقتصادی داشته باشد، ملت در حل آن هیچ گونه همکاری نمی‌نماید. اگر دولتها با ملت خود به درستی رفتار کنند، برای هیچ یک از آنها مشکلی به وجود نمی آید.
[امام خمینی در خاتمه برای پیشرفت و ترقی ملت و کشور مسلمان پاکستان آرزوی موفقیت و پیروزی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>