پاسخ استفتاء
زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
مکان: قم
موضوع: چاپ لفظ جلاله و اسماء شریفه
[پاسخ به استفتاء در مورد چاپ اسم شریف «الله» و اسامی پیامبر اسلام و ائمه اطهار و آرم جمهوری اسلامی در نشریات.]
بسمه تعالی
چاپ لفظ جلاله [و] اسماء شریفه در نشریات مانع ندارد ولی باید از انداختن در مواضع هتک خودداری شود. و آرم جمهوری اسلامی در حکم لفظ جلاله است - علی الاحوط.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>