پیام
زمان: 9 مرداد 1358 / 6 رمضان 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: لزوم شرکت در انتخابات و ویژگیهای نمایندگان
مناسبت: برگزاری انتخابات مجلس خبرگان
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
6 شهر صیام 99
در آستانه انتخابات خبرگان برای بررسی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، لازم است با ملت شریف و مبارز، مطالبی را در میان گذارم:
1- ملت شریف با نهضت عظیم خود و قیام مردانه، با ایثار جان و خون و از دست دادن دهها هزار شهیدان ارجمند و به جا گذاشتن دهها هزار معلول و مصدوم، کشور را از لوث وجود خیانتکاران و اجانب پاک، و با رفراندم بیمانند خود به جمهوری اسلامی رأی مثبت داد که حکومت عدل اسلامی برقرار و احکام مترقی اسلام اجرا شود، و از این جهت، جمهوری صددرصد اسلامی است و قانون اساسی آن باید به هیچ وجه مخالف با احکام اسلام نباشد. و برای رسیدن به این مقصود لازم است با شور و شعف، همانند رفراندم گذشته زن و مرد و بزرگ و کوچک به صندوق آرا هجوم برده و آرای خود را در آن بریزند. و هر چند ماه مبارک است و زحمت دارد، لکن این امر از عبادات بزرگ محسوب خواهد شد.
2- خبرگانی که برای رسیدگی به قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند، باید آشنا به مسائل اسلام و خبره در آن باشند و نیز معتقد به اسلام و متعهد و امین و ملی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>