و مورد اعتماد و بی‌گرایش به چپ و راست و پرهیزکار باشند. ملت عزیز، سرنوشت خود را به کسی دهید که در مسیر شماست که مسیر اسلام است. در هر شهرستان و حوزه انتخاباتی علمای اعلام و معتمدین محل منتخبین خود را با وحدت کلمه تعیین، و ملت را دعوت به انتخابات آنان کنند و من امیدوارم که ملت شریف از ارشاد علمای اعلام خود بهره مند شده و اسلام و مصالح کشور اسلامی را با این عمل انسانی - اسلامی حفظ نمایند. اینجانب راجع به قانون اساسی و خبرگان مطالبی دارم که ان شاء الله بعد از این بیان می‌کنم.
3- این روزها دربعضی مصاحبات و مطبوعات مطالبی مبنی بر نزدیکی خطر منتشر می‌شود، که جز جنگ اعصاب و تبلیغات بی‌سر و پا چیزی نیست. ملت ما که قدرت شیطانی عظیم دشمن را از دست او گرفت و رژیم شاهنشاهی را از تاریخ محو کرد، از این تبلیغات بیمایه نمی‌هراسد. امروز، به خواست خداوند متعال، قدرت در دست ملت است؛ و جوانان برومند ایران چون سدی عظیم در مقابل دسیسه‌ها و توطئه‌ها ایستاده‌اند و ما هیچ باکی از این ریشه‌های گندیده نداریم و تمام توطئه‌ها را در نطفه خفه می‌کنیم. من به ملت مبارز اطمینان می‌دهم که هیچ خطری ما را تهدید نمی‌کند و توصیه می‌کنم که از موضع قدرت، هوشیارانه مراقب توطئه‌ها باشند و راه را بر خائنان به ملت و کشور ببندند و وحدت خود را حفظ کنند و از تبلیغات منحرف رسانه‌ها نترسند؛ که خداوند متعال پشتیبان ماست.
4- من ارباب جراید و رسانه‌ها و گویندگان را نصیحت می‌کنم که دست از این شایعه افکنیها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را برای زیاد شدن تیراژ پخش نکنند که اگر احساس توطئه و افساد شود؛ ملت با آنها به طوری دیگر عمل می‌کنند. از آزادی سوء استفاده نکنید؛ و مسیر ملت را رها ننمایید، و از بزرگ نمایش دادن وقایع کوچک بپرهیزید؛ که صلاح ملک و ملت در آن است. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>