تلگراف
زمان: 13 مرداد 1358 / 10 رمضان 1399
مکان: قم
موضوع: پاسخ پیام ارسالی
مخاطب: جعفر محمد نُمیری (رئیس جمهور سودان)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت جعفر محمد نمیری، رئیس جمهوری دمکراتیک کشور سودان
پیام محبت آمیز آن حضرت به وسیله آقای دکتر حسن عبدالله ترابی نماینده جنابعالی واصل گردید. از ابراز محبت و احساسات گرمی که نسبت به اینجانب و انقلاب اسلامی ایران ابراز فرموده اید متشکرم، و از خداوند تعالی سعادت و رستگاری ملت همکیش و برادر را مسئلت داشته و امیدوارم جمهوری اسلامی ما که بر اساس اتحاد کلمه و بر مبنای انقلاب پرارج اسلامی و محو رژیم طاغوتی بنا شده - در همبستگی و اتفاق مسلمانان جهان و پیروزی و تعالی روزافزون اسلام و آسایش مسلمین، نقش مؤثر و ارزنده‌ای را ایفا نماید. والسلام علی من اتبع الهدی.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>