پیام
زمان: 15 مرداد 1358 / 12 رمضان 1399
مکان: قم
موضوع: تأسیس «صندوق ملی ترمیم خسارات دوران انقلاب»
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و مبارز ایران - ایّدهم الله تعالی!
در این ماه مبارک رمضان، ماه خداوند تعالی و ماه عبادت و توجه به مبدأ اعلی‌، سلامت و سعادت همه مسلمین خصوصاً شما ملت عظیم را خواستارم. و می‌خواهم یک عبادت بزرگ - که شاید در رأس عبادتها باشد - به شما ملت عزیز پیشنهاد کنم.
شما می‌دانید که در انقلاب عظیم - که بحمدالله به پیروزی رسید و امید است به پیروزی نهایی برسد - چه خسارتهای بزرگ از طرف دستگاه جبار به مردم مسلمان و برادران و هموطنان شما وارد شده است؛ خساراتی که ما و دولت نمی‌توانیم جبران کنیم، و من کراراً تذکر دادم که این خسارات را باید خسارات جنگزدگی نامید، با کمک تمام قشرهای ملت بزرگ باید جبران کرد. و لهذا به منظور کمک به ترمیم ضایعات و جبران خسارات وارده به خانه‌ها و مستغلات و فروشگاهها و دارایی مردم در نقاط کشور، که در اثر حملات و خرابیهای دشمن در دوران انقلاب، دچار ویرانی و غارت و حریق شده‌اند، سازمانی مردمی به نام «صندوق ملی ترمیم خسارات دوران انقلاب»، به شماره 002 بانک ملی، در کلیه شعب تأسیس و به ثبت رسیده، امید است بودجه این صندوق به همت والای خواهران و برادران عزیزم و کمک دولت تأمین شود؛ که با نظارت هیأتی از معتمدین هر محل و ناحیه، با کمک دولت، با دادن وام بدون بهره و جبران خسارات - بلاعوض - از محل صندوق انجام گیرد.
دوستان عزیز! در این دوران مصیبت بار دوران انقلاب، خانواده‌های محترم علاوه بر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>