سخنرانی
زمان: صبح 19 تیر 1358 / 15 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: استقلال کشور و نقش ارتش
حضار: پرسنل نیروهای هوایی و زمینی، و اقشار مختلف مردم
بسم الله الرحمن الرحیم
میلاد مسعود امام عصر و منجی مستضعفین و کوبنده مستکبرین و منجی انسانها را به ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم.
تفاوت قبل از انقلاب با بعد از انقلاب
بین سال قبل و امسال فرقهاست، سال قبل در همچو روزی ما غرق مصیبت بودیم؛ مصیبتهای گوناگون، کشتارهای دسته جمعی، گرفتاریهای با اجانب و خیانتکاران. عید سال قبل برای آن مصیبتهای بزرگ به صورت تعطیل در آمد؛ و امسال - بحمدالله - از تمام قیود داخلی و خارجی، ملت ایران بیرون آمد. تمام دست خیانتکاران و جنایتکاران داخلی و خارجی را قطع کرد. سال قبل بین ملت و دولت جدایی بود. ملت از دولت متنفر، و دولت با ملت دشمن. و در این سال دولت از ملت است، ملت از دولت. در سال قبل قوای انتظامی از ما جدا بودند و با ملت به صورت دشمن عمل می‌کردند؛ و اگر در بین آنها کسانی بودند طرفدار ملت، نمی‌توانستند اظهار وجود کنند، و امسال قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی در آغوش ملت‌اند. ملت از آنهاست، و آنها از ملت. آنها با صداقت خدمت به ایران و خدمت به اسلام و خدمت به جمهوری اسلام و خدمت به ملت می‌کنند، ملت با صداقت از آنها پشتیبانی می‌کند. امروز مثل صدر اسلام، که لشکر اسلام از خود مردم بود و در آغوش مردم بود، ارتش اسلامی امروز در آغوش مردم است و از خود مردم است. آنها باید از ایران و از اسلام و از ملت پشتیبانی کنند، و ملت باید از آنها پشتیبانی کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>