هر جایی یک کاری می‌کند، یا یک طرحی می‌دهد، یا یک برنامه‌ای می‌گذراند، یا یک قانونی مثلاً فی الجمله درست کنند، و اینها بعد از تحقق مجلس شورا، همه اینها به هم می‌خورد. و مجلس شورا یک مجلس اسلامی امیدوارم باشد. و مجلس اسلامی نگذارد که برنامه‌های غیراسلامی اجرا بشود، یا کارهای خلاف شرع واقع بشود.
ریشه یابی انتقادات
من هم می‌دانم که الآن همه جای ایران مسائلی هست. هم کمیته‌ها یک مقداری خرابکاری دارند؛ هم در دادگاهها خیلی معلوم نیست همچو با دقت عمل بشود؛ و هم دولت بعضی وقتها برنامه‌هایش برخلاف است و صحیح نیست. اینها را من مطّلعم، می‌دانم. لکن الآن یک وقتی نیست که ما بخواهیم همه چیز را به هم بزنیم و اوضاع را دگرگون بکنیم. البته از بعضی مسائل که آقایان گفتند و ایشان اشاره کردند، جلوگیری خواهد شد. لکن باید این جهت را متوجه باشید که اگر در بازار دیدید یک صحبتی هست، بروید دنبال اینکه از کجا ریشه‌اش هست؛ دنبالش بکنید، تعقیب بکنید و ریشه را پیدا بکنید، که گاهی وقتها البته یک ریشه‌هایی دارد که این ریشه‌ها با سلیقه شما هم جور نیست؛ با موازین اسلام هم جور نیست. و من امیدوارم که این مسائل حل بشود، و برخلاف اسلام چیزی واقع نشود انشاء الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>