فرمان
زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
مکان: قم
موضوع: رفع محاصره از افراد ارتشی در کردستان
مخاطب: بنی صدر، ابوالحسن (1)
[تلفن از آقای بنی صدر: «یک گردان (تقریباً سیصد نفر) از ارتش ایران، اکنون در یک گردنه کردستان در محاصره‌اند، و تا به حال 65 نفر زخمی شده‌اند. دو راه وجود دارد: یا باید بمب ناپالم بزنیم - که تقریباً عواقب تبلیغاتی سوئی دارد - و یا اینکه در محاصره باشند - و احتمال از بین رفتن همه این گردان وجود دارد - تکلیف چیست؟ ... - انصاری‌]
بسمه تعالی
باید این محاصره شدگان را نجات داد؛ هر عواقبی دارد مانع ندارد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>