ما زحمت کشیدیم، حبس رفتند رفقای شما، شکنجه دیدند رفقای شما، پنجاه سال این طور بود؛ حالا پنجاه سال این کارها شده است و شما هیچ وقت خطابه نخواندید که چرا این جور می‌شود! حالا پنج ماه است، پنجاه ماه هم نیست، پنج ماه است که اینها رفته‌اند، آن وقت هم خرابی کرده‌اند و رفته‌اند، شما با آن قدرت و قوه الهی که خدا به شما داده به پیش بروید. دولت از یک طرف، و شماها از یک طرف و ماها از یک طرف، همه با هم مجتمع، این نهضت را پیش ببریم و ان شاء الله همه چیز درست بشود و همه این چراها جواب داده می‌شود. همه اشکالات وارد است، اما وقت دارد.
ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان
الآن شما باید همه قدرتان را صرف بکنید برای اینکه الآن قانون اساسی - اساس مملکت - باید، درست بشود. اساس مقدم بر این طور چیزهاست، الآن قانون اساسی را باید درست بکنید.
اشخاص خبره را فکر بکنید چه اشخاصی باید انتخاب بکنید؛ اشخاص سالم، اشخاصی که نه شرقی باشند، نه غربی باشند، اعتقاد به جمهوریت اسلامی داشته باشند، ایمان به خدا داشته باشند، اهل علم باشند، امثال ذلک. ان شاء الله وقتی مجلس درست شد و قانون اساسی درست شد و رئیس جمهور درست شد، اینها هم به تدریج درست می‌شود. قدرت الآن دست خود شماست و اینها هم هیچ آدمی نیستند که بتوانند کاری بکنند. خدا ان شاء الله همه‌تان را حفظ کند. موفّق باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌